barn gympar

Kometen

Välkomna till oss på Kometens förskola, en förskola i Björndalen. Vi ger ditt barn en bra start på sin utbildning! Hos oss bedriver vi undervisning utifrån vår läroplan LpFö 18. I vår verksamhet har vi hela tiden med oss läroplanen i tankarna för att på ett bra sätt knyta ihop vår verksamhet med de kommunala och statliga målen/kraven.

Verksamhet

Kometens förskola

Hitta hit

Kometvägen 1 461 59 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det gör vi genom att tron på det kompetenta barnet. Vi vill ge barnen en känsla av att tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi ser barnens likheter och olikheter som en tillgång, barn kan och vill lära på sitt egna sätt.

Vi använder oss pedagogisk dokumentation för att synliggör barns lärande och utveckling i förskolan samt verksamhetens utveckling. Vi vill göra dokumentationen synlig för er föräldrar men även för barnen, detta för att visa förskolans undervisning och göra barnen delaktiga och medvetna om sitt eget lärande. Genom att kunna följa sin vardag i bilder på väggarna där man kan få möjlighet att samspela med sina kompisar och en vuxen är ett sätt att synliggöra för barnen vad som händer gör att ett lärande får mening. Samtala och sätta ord på vad man gjort till exempel dagen innan ökar barnens ordförråd och begreppsvärld.

I projekten arbetar vi utifrån målstyrda processer där vi fångar upp barnens intressen och skapar miljöer samt utmanar era barn så att de får ta del av innehållet i vår läroplansmål. Vi undervisar så att barnen genom sin nyfikenhet ska få upptäcka och utforska i samspel med andra. I den pedagogiska dokumentationen synliggör vi lärprocesserna i barngruppen inom projektet men även i den dagliga kommunikationen och samspelet.

Vi öppnar 06.00 och stänger 17.30 men vi anpassar oss efter föräldrarnas behov och enligt överenskommelse (inom vissa gränser). Båda avdelningarna hjälps åt att öppna och stänga. Två dagar per läsår har vi stängt för planering.

På Kometens förskola finns två avdelningar:

  • Solen: 1-5 år.
    Månen: 1-5 år.

Kometens förskola ligger i Björndalen. Det är en liten förskola med två avdelningar. Vi har en härlig gård som är anpassad för barns lek. 

All mat lagas i huset av vår kokerska. Specialkost serveras till de barn som behöver detta. Vi äter frukt varje dag vid samlingen.

Den dagliga kontakten är viktig för både föräldrar och pedagoger. Vi har ett föräldramöte på hösten och en vårfest där barnen visar vad vi tillsammans arbetat med under året. Utvecklingssamtal har vi för alla barn, ett på hösten och ett på våren. Önskas fler samtal går det bra att prata med pedagogerna om detta.

Vi tycker det är viktigt att ha en rak och öppen kommunikation. En bra kontakt mellan föräldrar och pedagoger är viktig för att ditt barn ska trivas och känna sig trygg med oss.

Alla föräldrar är välkomna att delta i vår verksamhet! Vi har även ett föräldraråd.

Senast granskad 2024-01-10 av HANSJO