elever och lärare

Blåvingen

Blåvingens förskola ligger på Lextorp och är en mångkulturell förskola. Förskolan har närhet till skogen, stora grönområden och Lextorpsskolan.

Verksamhet

Blåvingens förskola

Hitta hit

Lantmannavägen 110 461 63 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan har en härlig naturgård på baksidan av huset, gården är kuperad och lockar till lek och rörelse. Den består av flera sandlådor med lekredskap, asfalterade ytor, gräsmattor och en liten skogsdunge som inspirerar barnen till lek och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att ringa/besöka oss.

Blåvingens förskola har öppet kl. 06.00-18.00. De fyra avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning. Det innebär att barnen träffar personal från andra avdelningar på morgon och kväll.

Blåvingens förskola består av fyra avdelningar:

  • Rönnen: För barn från 1-2 år.
  • Eken: För barn 2-3 år.
  • Aspen: För barn 4-5 år.
  • Linden: För barn 4-5 år.

Verksamheten grundar sig på Läroplan för förskolan Lpfö18, skollagen samt barnkonventionen. Där står det bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.

Vi utgår från vår verksamhetsidé där vi lyfter fram fyra viktiga hörnstenar:

Organisation

På förskolan bedriver vi undervisning som utgår från förskolans läroplan. Vi samarbetar med BVC, specialpedagog och andra aktörer.

Barnsyn/kunskapssyn

Barn är olika och lär på olika sätt. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och behov samt skapar förutsättningar för att vilja leka och lära sig i samspel med andra, både vuxna och barn.

Förhållningssätt

Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt. Vi strävar efter att bemöta alla med likvärdighet, respekt, nyfikenhet och öppenhet som genomsyrar barnens utbildning. Vi vill bygga förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Undervisning/lärmiljöer

Vi formar vår undervisning och våra lärmiljöer utifrån barnens behov, intressen, utveckling, mognad och ålder.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten arbetar vi med flera samverkans- och informationsvägar. Till exempel:

  • Introduktionssamtal och uppföljningssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Lärplattformen Unikum – information och dokumentation kring barns utveckling och lärande.
Senast granskad 2024-01-16 av HANSJO