barnhand och vuxen hand håller i löv

Mätbandet

Vår verksamhet präglas av lek, samspel och ett lustfyllt lärande och vi arbetar för att ha en förskola att längta till!

Verksamhet

Mätbandets förskola

Hitta hit

Björkvägen 28 461 44 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 
 

Mätbandets förskola består av tre åldershomogena avdelningar. 
  • Millimetern - yngre barn 
  • Centimetern - mellanbarn
  • Decimetern - äldre barn 

Förskolan har öppet klockan 06.00-18.00 men öppettiderna kan variera eftersom vi schemalägger efter ditt barns vistelsetid. Avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning. På så vis lär barnen känna personalen från de andra avdelningarna morgon och kväll vilket skapar en trygghet.

De tre avdelningarna hjälps åt med både öppning och stängning, vilket gör att barnen träffar på all personal från alla avdelningarna på morgon och kväll. Även under vår utevistelsetid är vi tillsammans på gården då barnen får möjligheten att träffa all personal på förskolan. 
 
Mätbandets förskola är belägen i närhet av skog och lantlig miljö i utkanten av Trollhättan. Hos oss har utevistelsen hög prioritet och vi använder oss av närområdet med vår skog och natur som en pedagogisk arena där vi bedriver undervisning och ger barnen möjlighet till samspel och lek. Vår gård har flera olika lärmiljöer och mötesplatser där barnen kan samspela, leka och utforska tillsammans.  
 
Våra lärmiljöer inomhus är utformade så att barnen ges möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet i bild, sång, dans, konstruktion, skapande, mm.
Vi vuxna är medinspiratörer i barnens utforskande. 
 
Vi lägger stor vikt vid gott bemötande och att ha ett gott och öppet klimat och vi arbetar kontinuerligt och aktivt med vårt värdegrundsarbete. 
 

Mat från egen kokerska

Mätbandets förskola har en egen kokerska som lagar all mat. I köket används så mycket kravodlade och ekologiska råvaror som möjligt. Målet är att ständigt utöka sortimentet med fler produkter. Specialkost serveras till alla barn som behöver detta.

Vi lägger stor vikt vid att ha en god föräldrasamverkan. Under inskolningen lägger vi grunden till ett gott samarbete mellan hem och förskola och då ges vårdnadshavarna möjlighet att delta aktivt och få insyn i förskolans verksamhet. Vi erbjuder föräldramöte och samtal innan inskolning, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal minst en gång per år. 
Senast granskad 2024-01-05 av HANSJO