Soluret

Solurets förskola ligger i stadens östra område, Halvorstorp. Området runt förskolan är ett villaområde med nära till skog och natur som blir en naturlig del av barnens pedagogiska miljö.

Verksamhet

Solurets förskola

Hitta hit

Smultronvägen 8 461 44 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gården är stor med kuperad terräng som lockar till lek under årets alla årstider. Gården har också varit under utveckling tillsammans med barn, föräldrar och personal för att skapa pedagogiska lärmiljöer även utomhus.

 

Öppning och stängning anpassas efter familjers behov (inom vissa gränser). I nuläget har vi öppet mellan 06.15-17.30.

Avdelningarna samarbetar med öppning och stängning vilket hjälper barn och personal att lära känna varandra mellan avdelningarna.

Solurets förskola består av två avdelningar, Sekunden och Minuten. Båda avdelningarna har barn mellan 1-5 år.

Vi på Solurets förskola arbetar med att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för alla barn. Personal planerar utbildningen utifrån barngruppens behov och intressen. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar kring undervisningen som bedrivs för att hela tiden utvecklas vidare tillsammans med barnen.

Barnen erbjuds möjlighet att leka ensamt, i mindre och större grupper. Under leken är vi personal närvarande, direkt eller vid sidan av för att stötta dem i sina vänskapsrelationer eller utmana leken framåt. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vi ser barn som enskilda individer med rätt att få utvecklas i sin egen takt.

För att främja språkutvecklingen och krydda barnens fantasi arbetar vi med sagor, sång, ramsor och drama så att det blir en naturlig del av verksamheten och verktyg för barnens lek.

Med ett medvetet förhållningssätt från oss pedagoger genomsyras verksamheten av lärande och lek oavsett rum, men ibland är det roligt att fördjupa sig extra kring ett ämne ex teknik och matematik.

Att både barn och föräldrar får en god introduktion till förskolan och känner sig trygga med oss personal är grundstenen för att barnets vistelsetid ska bli så rolig och lärorik som möjligt. Inskolningens tid och tillvägagångssätt anpassas efter barnets behov och kan på så sätt variera från barn till barn. När barnet är inskolat och har gått hos oss en tid erbjuder vi ett uppföljningssamtal om barnets första tid i förskolan. Varje läsår har vi även utvecklingssamtal och föräldramöten.

Vi lägger stor vikt vid en god föräldrakontakt där ”tambursamtalen” är mycket viktiga. Personalen finns alltid till hands för att lyssna och diskutera. Är det något som man inte vill ta upp i tamburen så kan man boka ett eget samtal med personal utöver de forum som redan finns. På förskolan arbetar vi för att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med all personal.

Senast granskad 2024-01-15 av HANSJO