Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som följer skollagen och läroplanen för förskolan. I Trollhättan finns kommunala förskolor och förskolor i enskild regi.

Person
Barnomsorgshandläggare. Telefontid vardagar 08:00-10:00 0520-49 72 16 0520-49 71 25 0520-49 72 05
Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 72 16 0520-49 71 25 0520-49 72 05

Förskolan är i första hand till för ditt barns skull men den ska också möjliggöra för dig att arbeta eller studera. Lärandet sker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Ditt barn får möjlighet att utveckla språket, matematiska förmågan, motoriken och den sociala förmågan.

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans Stad erbjuder ditt barn förskola med finskspråkig personal om du så önskar. Verksamheten finns på förskolan Vällingklockan.

Förskoleverksamhet kvällar, nätter och helger

Har du ett arbete som innebär att ditt barn har behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger kan du ansöka om plats på förskolan Vällingklockan som har öppet dygnet runt. 

Allmän förskola för barn 3-5 år

Är ditt barn tre, fyra eller fem år och inte har plats på någon förskola erbjuder vi allmän förskola från och med 1 september det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 525 tim/år förlagda till i genomsnitt 15 tim/vecka från och med 1 september till och med 31 maj. Platsen gör uppehåll under grundskolans jullov.

Våra förskolor

I Trollhättan finns ett femtiotal kommunala förskolor och ett antal fristående förskolor. Vill du ha mer information om de fristående förskolornas verksamhet eller ansöka om plats kontaktar du dem direkt.

Karta över förskolor i Trollhättans Stad

Lärplattform

Utbildningsförvaltningen använder lärplattformen Itslearning för att planera och dokumentera undervisningen i förskola och grundskola. Elever, personal och vårdnadshavare har genom Itslearning en gemensam plattform för kommunikation kring lärande

Vilket stöd finns det?

Det finns en rad olika stödåtgärder att sätta in kring en elev om behov skulle uppstå. Det kan handla om stöd från specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog, socialpedagog, resursperson, eller annan kompetens från någon av de enheter som

Specialpedagogik

En specialpedagog kan hjälpa till vid placering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolbarnomsorgen, och kan också delta i barnomsorgskonferenser, erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal.

Relaterad information

Enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor 

Enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor är öppna för alla och får kommunalt bidrag för att bedriva verksamheten.

Enskild pedagogisk omsorg


Annelies Solstrålars Familjedaghem
Sandhemsvägen 192
461 42  Trollhättan
Tel. 070-760 94 99
anneliessolstralar@gmail.com 

Barnlyckan Ur och Skur
Tel: 0760-29 99 41

Ekolek barnomsorg AB

Odonvägen 23
437 31 Lindome
Tel. 031-160 609
Org:556861–0348
www.ekolekbarnomsorg.se

Kickis familjedaghem skogshöjden
Tel: 0520-97 068

Lorellas Trollungar
Tel: 0520-399 05 / 0706-436 341
e-post: info@lorellastrollungar.se
hemsida: www.lorellastrollungar.se

Myrgångens pedagogiska omsorg
Tel: 0520-752 99

Ströms slott AB
Tel: 0522-208 52

Fristående förskolor

Fridaskolan
Tel: 0520-47 08 00

Nya skolan
Tel: 0520-52 02 00

Montessoriskolan Trilobiten
Tel: 0520-741 80
www.trilobiten.nu

Smultronets förskola i Trollhättan
www.ulna.se

Senast granskad: 2018-10-04 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)