Bilden föreställer två små flickor iklädda regnkläder och reflexväst som håller i varsin ballong. Ballongerna är lila. I bakgrunden syns orangea och röda träd. Fotografiet är taget på hösten. Marken är full med löv.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk verksamhet som följer skollagen och läroplanen för förskolan. I Trollhättan finns kommunala förskolor och förskolor i enskild regi.

Enhet Kontakta någon av våra barnomsorgshandläggare 0520-49 52 72

Förskolan är i första hand till för ditt barns skull men den ska också möjliggöra för dig att arbeta eller studera. Lärandet sker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Ditt barn får möjlighet att utveckla språket, matematiska förmågan, motoriken och den sociala förmågan.

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans Stad erbjuder ditt barn förskola med finskspråkig personal om du så önskar. Verksamheten finns på förskolan Vällingklockan.

Läs mer om Vällingklockan!

Förskoleverksamhet kvällar, nätter och helger

Har du ett arbete som innebär att ditt barn har behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger kan du ansöka om plats på förskolan Vällingklockan som har öppet dygnet runt. 

Allmän förskola för barn 3-5 år

Är ditt barn tre, fyra eller fem år och inte har plats på någon förskola erbjuder vi allmän förskola från och med 1 september det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och omfattar 525 tim/år förlagda till i genomsnitt 15 tim/vecka från och med 1 september till och med 31 maj. Platsen gör uppehåll under grundskolans jullov.

Våra förskolor

I Trollhättan finns ett femtiotal kommunala förskolor och ett antal fristående förskolor. Vill du ha mer information om de fristående förskolornas verksamhet eller ansöka om plats kontaktar du dem direkt.

Karta över förskolor i Trollhättans Stad

Fyra barn sitter och pysslar vid ett bord.

Ansök, ändra eller säg upp plats

Du kan använda Trollhättans Stads e-tjänster för att själv ansöka, ändra eller säga upp plats.

Barn med dator

Lärplattform It'sLearning

Utbildningsförvaltningen använder lärplattformen Itslearning för att planera och dokumentera undervisningen i förskola och grundskola.

Elever som håller handen

Vilket stöd finns det?

Det finns en rad olika stödåtgärder att sätta in kring en elev om behov skulle uppstå. Det kan handla om stöd från specialpedagog, logoped, kurator, psykolog, socialpedagog, resursperson, eller annan kompetens från någon av de enheter som har

Lärare och elev

Specialpedagogik

En specialpedagog kan hjälpa till vid placering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolbarnomsorgen, och kan också delta i barnomsorgskonferenser, erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal.

Närbild på en kulram

Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Relaterad information

Enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor 

Enskild pedagogisk omsorg och fristående förskolor är öppna för alla och får kommunalt bidrag för att bedriva verksamheten.

Enskild pedagogisk omsorg

Annelies Busfrön AB

Sandhemsvägen 192
461 42  Trollhättan
Telefonnummer:  070-760 94 99
E-post: anneliesbusfron@gmail.com

Barnlyckan Ur och Skur

Telefonnummer: 0760-29 99 41

Kickis familjedaghem skogshöjden

Telefonnummer: 0727-29 70 68

Lorellas Trollungar AB

Telefonnummer: 0706-436 341
E-post: info@lorellastrollungar.se / lorellastrollungar@gmail.com
Hemsida: www.lorellastrollungar.se

Myrgångens pedagogiska omsorg

Telefonnummer: 0520-752 99

Ströms slott AB

Telefonnummer: 0522-208 52

Fristående förskolor

Fridaskolan

Telefonnummer: 0520-47 08 00

Nya skolan

www.nyaskolan.se

Telefonnummer: 0520-52 02 00

Montessoriskolan Trilobiten

Telefonnummer: 0520-741 80
Hemsida: www.trilobiten.nu

Smultronets förskola

Belägen i bottenvåningen av Swedenborgs Center
Lasarettsvägen 9 i Trollhättan
Telefonnummer: 0520-50 52 02
E-post: smultronet@ulna.se
Hemsida: www.ulna.se

Senast granskad 2020-09-16 av Andreas Gleisner