Elever och lärare

Utbildning och praktik i skolan

Att få möjlighet att möta arbetslivet under utbildningsåren är både viktigt och värdefullt! Trollhättans stad skapar möten mellan skola och näringsliv för så väl högstadieelever (TOPP) som högskolestudenter (VFU) och bygger broar mellan skolbänk och arbetsliv!

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen möter skollagens krav genom att på många olika sätt introducera, utbilda och orientera eleverna inför framtida arbetsliv.

Ett exempel på en arena där elever och näringsliv möts är TOPP (Tematiskt omvärlds- och praktikprojekt).  

Trollhättans Stad samarbetar med Högskolan Väst och erbjuder studenter verksamhetsförlagd utbildning(VFU) i stadens kommunala förskolor, skolor och fritidshem. Utbildningsförvaltningen har även  elever från gymnasieskolans olika program som gör arbetsplatsförlagda lärande (APL) i skolans olika verksamheter.

Bilder från tisdagens Kick-off med Lyrfågelskolan, Sjungtorpskolan och Nya skolan

Kick-off TOPP

Höstterminens TOPP-projekt startade med kick-offer på Innovatum för våra niondeklassare. Eleverna blev introducerade till TOPP och deltog i workshops - delvis kopplade till arbetslivet och delvis för att skapa god stämning inför stundande TOPP-vecka.

Anton, Tilda, Hanna och Melissa från Sylteskolan

TOPP-möte med Sylteskolan

Under vecka 47 drar TOPP-veckorna igång och våra niondeklassare får möta olika verksamheter runt om i Trollhättan. På Utbildningsförvaltningen hälsade vi fyra elever från Sylteskolan välkomna till vår arbetsplats.

Fia och Amandas första VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att lärarstudenter genomför delar av sin utbildning i arbetslivet. Lärarstudenten Fia Björnberg gör sin första VFU-period på Lyrfågelskolan med läraren Amanda Ragnarsson,

VFU med Emma och Maria

Emma Dahlén läser andra året på förskollärarprogrammet - en utbildning som till stor del består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hon har hittills haft tre VFU-perioder med sin handledare Maria Bratt på förskolan Citronfjärilen i Lextorp.

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se