Elever och lärare

Utbildning och praktik i skolan

Att få möjlighet att möta arbetslivet under utbildningsåren är både viktigt och värdefullt! Trollhättans stad skapar möten mellan skola och näringsliv för så väl högstadieelever (TOPP) som högskolestudenter (VFU) och bygger broar mellan skolbänk och arbetsliv!

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen möter skollagens krav genom att på många olika sätt introducera, utbilda och orientera eleverna inför framtida arbetsliv.

Ett exempel på en arena där elever och näringsliv möts är TOPP (Tematiskt omvärlds- och praktikprojekt).  

Trollhättans Stad samarbetar med Högskolan Väst och erbjuder studenter verksamhetsförlagd utbildning(VFU) i stadens kommunala förskolor, skolor och fritidshem. Utbildningsförvaltningen har även  elever från gymnasieskolans olika program som gör arbetsplatsförlagda lärande (APL) i skolans olika verksamheter.

Senast granskad 2019-05-03 av agneta.olofsson@trollhattan.se