Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Trollhättans Stad kan betala ut till en kommun om ett barn eller en elev som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola i en annan kommun.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Rätten till ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet. Nivån för Trollhättans Stads interkommunala ersättning bygger på skolpengen och är baserad på principen "Bidrag på lika villkor". 

Senast granskad 2021-03-25 av ANDGLE