Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Trollhättans Stad kan betala ut till en kommun om ett barn eller en elev som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola i en annan kommun.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Rätten till ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet. Nivån för Trollhättans Stads interkommunala ersättning bygger på skolpengen och är baserad på principen "Bidrag på lika villkor". Beloppen uppdateras varje år.

Den interkommunala ersättningen debiteras månadsvis med avstämningsdatum per den 15:e varje månad.

Förskola

1-2 år

 
0-15 timmar 103 076 kronor/år och barn
Mer än 15 timmar 174 390 kronor/år och barn
Tillägg 1-2 år 16 251 kronor/år och barn

3-5 år

 
0-15 timmar 103 076 kronor/år och barn
Mer än 15 timmar 174 390 kronor/år och barn

Förskoleklass

84 033 kronor/år och elev.

Grundskola

Årskurs 1-3 97 988 kronor/år och elev
Årskurs 4-6 113 913 kronor/år och elev
Årskurs 7-9 126 929 kronor/år och elev
Särskild undervisningsgrupp 616 100 kronor/år och elev

Anpassad grundskola

Ämnen 444 854 kronor/år och elev
Ämnesområden 531 366 kronor/år och elev

Fritidshem

Barn 6-9 år 44 184 kronor/år och elev
Barn 10 - 12 år 28 309 kronor/år och elev

Fritidshem anpassad grundskola

Ämnen 69 388 kronor/år och elev
Ämnesområden 189 030 kronor/år och elev

Faktuering

Vi tar emot elektroniska fakturor.

Instruktioner för elektroniska fakturor

Referenskod

För förskola: 29010

För grundskola: 29020

Fakturaadress

Trollhättans Stad
Box 959
461 29 Trollhättan

Senast granskad 2024-01-11 av HANSJO