Tillgänglighet

Kommunen är till för alla. Alla ska ha samma möjligheter att delta, påverka och göra sin röst hörd, och ingen ska särbehandlas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Här är samlingsplatsen för information som kan vara av intresse för dig som vill veta lite mer om Agenda 22, våra styrdokument, tillgänglighetsdatabasen, och annan övrig information om tillgänglighet som kan vara av intresse.

Tillgänglighet till fysiska lokaler

Offentliga byggnader och miljö i Trollhättan ska ha bra tillgänglighet. Som invånare ska du kunna ta dig till bibliotek, idrottshallar, skolor eller andra offentliga lokaler utan problem.

Tillgänglighet här handlar om att du ska kunna nå dit du vill nå. Att ta dig till och från arbetet, kunna besöka biblioteket eller att ta dig in på skolan där dina barn går.

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar men även för personer som är i olika perioder i livet såsom att man får barn och är i behov av barnvagn eller att man bryter benet och går på kryckor eller sitter i rullstol. Eller bara genom att vara barn eller att bli äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Har du synpunkter eller frågor, är du välkommen att kontakta kommunens Agenda 22-samordnare

Tillgänglighet till information via webb och hemsida

Vi strävar efter att Trollhättans Stads webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighetsredogörelse för trollhattan.se

Tillgänglighet och bra bemötande

De dagliga kontakterna med kommunens personal och politiker är många. Oavsett om det handlar om direktkontakt, exempelvis genom ett möte eller via telefon, eller indirekt via annonser och skyltar är tillgänglighet och bemötande viktiga delar för hur man uppfattar Trollhättans Stad. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och väl omhändertagna i kommunen. Mer om detta kan du läsa på nedanstående länkar.

Kvalitet och utveckling

Folkhälsa

Jämställdhet

Har du synpunkter eller frågor, är du välkommen att kontakta kommunens kvalitetschef

Lärare lutad över skrivbord och lyssnar på sina elever

Dialog och synpunkter

Lämna in dina förslag, klagomål, frågor och diskutera med oss!

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-06-09 av CLASBEN