Lärare lutad över skrivbord och lyssnar på sina elever

Dialog och synpunkter

Det är genom dialog med medborgare som vi kan bli bättre. Därför vill vi veta vad du tycker. Vi vill att du lämnar in dina förslag, ställer frågor och diskuterar saker med oss!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här hittar du information om vår medborgardialog och olika sätt att framföra idéer, synpunkter och frågor om sådant som rör kommunens verksamheter och utveckling.

Du kan kontakta oss på flera olika sätt och på dessa sidor kan du hitta det sätt som passar dig bäst.

Kontakta oss

E-postadress till Trollhättans Stad, telefonnummer till växeln, adress och karta för att besöka oss. Här hittar du också öppettider för reception och växel. Organisationsnummer. Postadress.

Kontakta oss

Lämna dina synpunkter

Fyll i vårt webbformulär för att lämna synpunkt på samtliga av våra verksamheter, som till exempel stöd-, vård- och omsorgsverksamhet, samt flykting- och invandrarverksamhet:

Lämna dina synpunkter via webbformulär

Det går naturligtvis också bra att skriva ut och fylla i vår blankett istället:

Blankett för synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter

Om du är intresserad av vilka synpunkter som har kommit till Trollhättans Stad kan du höra av dig till kommunikation@trollhattan.se 

Facebook

Du kan skriva in dina synpunkter på vår Facebooksida, där vi kontinuerligt försöker svara på alla frågor:

Trollhättans Stad på Facebook

Vanliga frågor

På den här sidan hittar du korta svar på några av de vanligaste frågorna för kommunens verksamheter.

Vilka är de vanligaste frågorna som kommer in till vår reception och växel?

Felanmälan

Gäller snabb information och felanmälan om gator, parker, anläggningar o dyl. Det kan vara skador, funktions- eller skötselbrister som rör gator och vägar (inkl. vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som Trollhättans Stad ansvarar för.

Gör din felanmälan här

Kvalitet och utveckling

Vi vill ständigt utvecklas och förbättra våra olika verksamheter, tjänster och service.

Servicedeklarationer

En servicedeklaration beskriver vad du som medborgare kan förvänta när du nyttjar våra kommunala tjänster.

Relaterad information

För att skapa dialog kring olika teman och inriktningar bjuds ni invånare i Trollhättan in till medborgardialogmöten. Syftet med mötena är att genom diskussioner och dialog ta reda på vad allmänheten tycker om trygghet, och att alla ska få göra sin röst hörd.

Medborgardialog - brottsförebyggande arbete

 

Senast granskad 2023-10-02 av PERIVA