Pressfolk "in action"

Press- och informationsmaterial

Här hittar du bland annat bilder och pressinformation, samt kontaktuppgifter till oss i kommunen som brukar uttala oss i medier.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Trollhättans Stads utgångspunkt vid kontakt med media är alltid största möjliga öppenhet. Vi hjälper gärna dig, som är journalist, att hitta den bästa personen hos oss att prata med, och vi vill alltid försöka underlätta medias granskning och bevakning av kommunen.

Vid frågor rörande profilprogrammet samt godkännande vid produktion av trycksaker kan du kontakta kommunikationschefen. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan ovan.

Senast granskad 2019-01-17 av Per Ivarsson