Bygga, bo och miljö

I Trollhättans kommun ska det vara gott att leva och bo. Vi värnar om vår miljö och arbetar för hållbara lösningar. På följande sidor hittar du information som rör byggande, ditt boende, miljö och kommunens planer.

I Trollhättan är det gott att leva och bo.

Vi bryr oss om miljön och människorna som bor här.

Du kan ringa till kommunen för att få veta mer.

Telefonnumret är 0520-49 50 00.

 

Här kan du läsa om

Byggande
Boende
Miljö
Kommunens planer

Personer
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
Kvinna som håller i en telefon, en kaffekopp står på bordet och två chattrutor syns.

Samhällsbyggnadschatt

Nu har du möjlighet att chatta med oss om bygglov och samhällsbyggnadsfrågor flera dagar i veckan.

Bild på invasiv främmande växt, text "Inventering invasiva främmande arter. Hjälp oss att rapportera"

Hjälp oss att inventera invasiva främmande arter!

Med hjälp av statliga bidrag satsar vi på att inventera invasiva främmande arter. Det är arter som påverkar den biologiska mångfalden och orsakar kostnader för privatpersoner och samhälle. Du kan hjälpa oss!

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Senast granskad 2020-10-02 av Josefin Åkesson Bengtsson