Kanalen upplyst med gröna lampor.

Bygga, bo och miljö

I Trollhättans kommun ska det vara gott att leva och bo. Vi värnar om vår miljö och arbetar för hållbara lösningar. På följande sidor hittar du information som rör byggande, ditt boende, miljö och kommunens planer.

I Trollhättan är det gott att leva och bo.

Vi bryr oss om miljön och människorna som bor här.

Du kan ringa till kommunen för att få veta mer.

Telefonnumret är 0520-49 50 00.

 

Här kan du läsa om

Byggande
Boende
Miljö
Kommunens planer

Personer
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
Uppställda cyklar med texten Hej cyklist! Parkera din cykel säkert i Trollhättan.

Säker cykelparkering i Trollhättan

Hej cyklist! I Trollhättan kan du parkera din cykel säkert i garage eller box vid Resecentrum. Klicka här för att hyra din plats.

Annonspelare och allén på Kungsgatan i bakgrunden, text årets stadskärna 2022

Årets stadskärna 2022

Trollhättans Stad vill ha en trygg och levande stadskärna med plats för många olika typer av möten. Att utveckla centrum är en avgörande faktor för att Trollhättan ska växa och locka till sig fler besökare, invånare och verksamheter.

Illustration av visionen av det Nya Drottningtorget

Drottningtorget – en plats för alla!

Vi vill att Drottningtorget ska förvandlas till hela Trollhättans mötesplats. Följ vårt arbete, steg för steg, mot det Nya Drottningtorget.

Översiktlig bild över planområdet i Velanda

Skinnmo 1:157, Velanda

GRANSKNING (2) - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda. Planen föreslår byggnation av 28 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. En andra granskning pågår till den 5 september.

ett flygfoto över förskola och kringliggande område

Toppluvan 1 med flera

GRANSKNING - Detaljplan för Toppluvan 1 med flera, Strömslund. Planen möjliggör en utbyggnad av förskolan Toppluvan till 8 avdelningar. Granskning pågår till den 2 september.

En illustration över planförslaget med omnejd

Heimer 7, Strömslund

SAMRÅD - Detaljplan för Heimer 7, Strömslund. Detaljplanen prövar förutsättningar för nybyggnad av ett flerbostadshus samt om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad. Samrådsmöte hålls den 19 augusti klockan 18.

Senast granskad 2019-08-21 av Johanna Berg