Bygga, bo och miljö

I Trollhättans kommun ska det vara gott att leva och bo. Vi värnar om vår miljö och arbetar för hållbara lösningar. På följande sidor hittar du information som rör byggande, ditt boende, miljö och kommunens planer.

I Trollhättan är det gott att leva och bo.

Vi bryr oss om miljön och människorna som bor här.

Du kan ringa till kommunen för att få veta mer.

Telefonnumret är 0520-49 50 00.

 

Här kan du läsa om

Byggande
Boende
Miljö
Kommunens planer

Personer
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Aktuellt

 • 16 januari 2019;
  Nu finns en nytt flygfoto över Trollhättan tillgänglig i kartan på kommunens hemsida. Flygfotot är taget i mitten av april 2018. Nytt flygfoto över Trollhättan
 • 7 januari 2019;
  Ett träd i allén längs Kungsgatan är i mycket dåligt skick och kommer tas ned omgående. Nedtagning av träd i allén
 • 12 december 2018;
  Från och med 1 januari 2019 gäller ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen. Alla verksamheter som är berörda kommer att få information från miljökontoret. Ny taxa för tillsyn och prövning inom miljö- och livsmedelsområdet
 • 3 december 2018;
  Kostnadsfri föreläsning om solceller. Producera din egen solel
 • 24 oktober 2018;
  Det är inte bara gator, parker och hus som behöver rustas upp då och då. Den här gången var det dags för sex lindar att få sina växtbäddar renoverade. Växtbäddsrenovering

Kvarteret Gullön

SAMRÅD - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden, är på samråd till den 1 februari 2019. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö.

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

SAMRÅD - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Tillhörande detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning. Samråd har ägt rum.

Mysstund framför braskamin, där elden sprakar.

Tänk på hur du eldar i braskaminen

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning och ser till att ingen besväras av röken. Genom att elda på rätt sätt bidrar du till att luften blir bättre där du bor.

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

SAMRÅD - Ansökan om vattenverksamhet. Parallellt med arbetet att ta fram en detaljplan för Stridsbergsbron ska Staden söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Samråd har ägt rum.

Reflexskolan - Så syns du i mörker

Vi tror att vi syns där vi går och cyklar längs vägen, men för bilar är vi svåra att upptäcka. Därför är det viktigt för både barn och vuxna att bära reflex under den mörka årstiden. Genom att använda reflex kan både du och dina medtrafikanter

Aktuell trafikinformation

På denna sida får du aktuell trafikinformation för Trollhättans kommun.

Drottningtorget – en plats för alla!

Vi vill att Drottningtorget ska förvandlas till hela Trollhättans mötesplats. Följ vårt arbete, steg för steg, mot det Nya Drottningtorget.

Senast granskad: 2019-01-16 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)