Bilden föreställer två män som bygger grunden till en altan. I förgrunden syns en man som står med ryggen vänd mot kameran i en blå skjorta och borrar. I bakgrunden syns en annan som håller i ett gult vattenpass.

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att förändra en byggnad. På denna sida har vi samlat all information om bygglov för att förenkla för dig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi vill veta vad du tycker - Trollhättan blir bättre med dig!

Vi jobbar med att förbättra informationen och göra det enklare för dig som ska söka bygglov. Därför vill vi veta vad du som har eller ska söka bygglov eller göra en anmälan tycker om informationen som idag finns tillgänglig på temat på vår hemsida. 

Din feedback är av stor betydelse för oss. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förstå användarnas behov och preferenser när det gäller tillgängligheten, användarvänligheten och relevansen av bygglovsinformationen på vår hemsida. Resultaten från denna undersökning kommer att användas som vägledning för framtida förbättringar av vår webbplats för att säkerställa att vi möter våra medborgares behov på bästa möjliga sätt.

Jag vill svara på enkäten! 

Tack för att du tar dig tid att svara! 

 

Vad ska du bygga? 

Här får du hjälp med vad du behöver förbereda och göra för att komma igång med ditt byggprojekt. Och om det kräver bygglov eller anmälan. Det enda du behöver veta just nu är vad du vill bygga - sen guidas du genom alla steg via hemsidan.

Har du redan koll på det du behöver och är redo att ansöka?
Till e-tjänst för ansökan eller anmälan

 
Bilden visar en altan

Altan

Planer på bygga altan?

Bilden visar ett Attefallshus

Attefallshus/ komplementbyggnad

Planer på bygga attefallshus?

Bilden visar en attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad eller uterum

Planer på att bygga attefallstillbyggnad eller attefallsuterum?

Bilden visar en brygga

Brygga

Planer på att bygga en brygga?

Bilden visar ett nybyggt hus

Bygga hus

Planer på att bygga hus?

Bilden visar en ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad

Planer på att bygga ekonomibyggnad?

Bilden visar en kamin

Eldstad

Planer på installera eldstad?

Bilden visar en friggebod

Friggebod

Planer på en friggebod?

Bilden visar en vy mot en sjö med ett inritat hus på

Förhandsbesked

Har du planer på att bygga nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område?

Bilden visar ett dubbelgarage

Komplementbyggnad

Planer på att bygga garage, carport eller förråd?

Bilden visar en hiss

Hiss

Planer på installation eller ändring av hiss?

Bilden visar en inglasad balkong

Inglasad balkong

Planer på inglasad balkong?

Bilden visar ett enbostadshus

Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

Planer på att inreda ytterligare en bostad?

Bilden visar gatubelysning i skymning

Ljusanordning

Planer på att installera ljusanordning?

Bilden visar en grävmaskin som gräver

Marklov

Planer på att gräva eller trädfällning på din fastighet?

Bilden visar en pool

Pool

Planer på pool?

Bilden visar ett hus som rivs

Rivningslov

Planer på att riva en byggnad eller en del av en byggnad?

Bilden visar en skylt

Skylt

Planer på att sätta upp en skylt?

Bilden visar ett skärmtak ovanför en ytterdörr

Skärmtak eller altantak

Planer på ett skärmtak eller altantak?

Bilden visar ett tak med solceller

Solenergianläggningar

Planer på att skaffa solenergianläggning?

Bilden visar ett plank som går efter i berg

Staket, plank eller mur

Har du planer på att bygga staket, plank eller mur?

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Bilden visar en takkupa

Takkupa

Planer på en takkupa?

Bilden visar ett hus med en tillbyggnad

Till- eller påbyggnad

Har du planer på att bygga till/på din byggnad?

En bild på ett uterum

Uterum

Planer på bygga uterum?

Bilden visar ventilationsrör i en byggnad

Ventilation

Planer på att installera ventilationsystem eller ändra befintligt?

Bilden visar ett växthus

Växthus

Planer på ett växthus?

Bilden visar affärslokaler

Ändrad användning av byggnad

Planer på att ändra ändamål med din byggnad?

Bilden visar ett hus förändring från då till nu

Ändring av yttre utseende

Planer på att ändra utseendet på din byggnad?

Olika typer av åtgärder

 

Bygglov

Vill du göra förändringar på en befintlig byggnad eller bygga en helt ny krävs ett bygglov.

Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Dessa kallas för anmälningspliktiga åtgärder.

Bygglovsfria åtgärder

Vissa åtgärder behöver varken bygglov eller anmälan. Dessa kallas för bygglovsfria åtgärder.

Rivningslov

Vill du riva en byggnad eller en del av en byggnad som är placerad inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du rivningslov.

Marklov

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan.

Förhandsbesked

Vill du veta om du får lov att stycka av/bygga innan du börjar planera för fullt? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens kan behövas för att genomföra vissa åtgärder inom ett område som omfattas av strandskydd.

Ritningar

 

Ritningar

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att Bygglovskontoret får in fackmannamässiga ritningar och handlingar.

 

Frågor och svar

 

Det är Trollhättans Stad som ansvarar för att planläggningen och användningen av kommunens mark och vatten följer plan- och bygglagen. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är.

Här kan du få mer information om avgifter i samband med ditt ärende. 

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Läs mer i vår servicedeklaration för byggärenden

Du kan också lämna synpunkter på vår verksamhet eller ge tips på hur vi kan bli bättre. 

Senast granskad 2024-03-27 av JOSÅKEBEN