En sotare uppe på ett tak

Sotning och brandskyddskontroll

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättans Stad ansvarar Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) för sotning och brandskyddskontroll i brandförebyggande syfte. Läs mer på NÄRF:s webbplats:

Sotning och brandskyddskontroll för privatpersoner 

Rengöring och brandskyddskontroll för verksamheter

Taxor och avgifter:

Taxor 2022 – Sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans kommun 

 

Senast granskad 2022-09-06 av PERIVA