Närbild på händer som plockar ut en mapp ur arkivet

Diarium och arkiv

Alla offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera allmänna handlingar som kommer in.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Diarium

All post som kommer in till kommun varje dag registreras. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa alla brev och handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter. 

Varje förvaltning i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar ska registreras. En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Gå direkt till diariet

Du kan också söka förtroendevalda politiker i diariet. 

Stadsarkiv

Handlingar i vårt arkiv är tillgängliga för forskare och allmänhet - med undantag för de som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

 

Pärmar för arkivering, i flera olika färger

Diarium och postlistor

i vårt ärendehanteringssystem kan du söka alla offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser.

Stadsarkivet

Stadsarkivet

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Handlingar i vårt arkiv är tillgängliga för forskare och allmänhet - med undantag för de som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Senast granskad 2024-05-07 av KLALIW