Pärmar för arkivering, i flera olika färger

Diarium och postlistor

i vårt ärendehanteringssystem kan du söka alla offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man "för dagbok" över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten. Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

Evolution är ett kommunövergripande ärendehanteringssystem där handlingar och ärenden registreras.

Gå direkt till diariet

Notera att Samhällsbyggnadsnämndens diarium inte finns i Evolution. För att ta del av deras handlingar behöver du kontakta kontaktcenter@trollhattan.se.

Postlistor

Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara brev eller skrivelser som har kommit in till myndigheten (Trollhättans Stad) och som registreras i kommunstyrelsens diarie.

Här kan du söka efter dokument som inkommit efter den 16 april 2015. Vissa av dem finns som filer medan andra bara finns med namn och registreringsdatum. 

  1. I rullistan "Alla beslutsinstanser" välj i vilket diarium du vill söka.
  2. Välj mellan vilka datum du vill söka.
  3. Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden", eller "Möten".
  4. Skriv in ett sökord om du vill förfina sökträffen.
  5. Klicka på knappen Sök".
Senast granskad 2024-05-13 av KLALIW