Pärmar för arkivering, i flera olika färger

Diarium och postlistor

i vårt ärendehanteringssystem kan du söka alla offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man "för dagbok" över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten. Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

Ciceron är ett kommunövergripande ärendehanteringssystem där handlingar och ärenden registreras.

Ärendehanteringssystem Ciceron Webb

Notera att miljönämnden och  byggnads- och trafiknämndens (Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2019-01-01) diarier inte finns i Ciceron. För att ta del av deras handlingar måste du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt kontaktuppgifter nedan. 

Postlistor

Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara brev eller skrivelser som har kommit in till myndigheten (Trollhättans Stad) och som registreras i kommunstyrelsens diarie.

Här kan du söka efter dokument som inkommit efter den 16 april 2015. Vissa av dem finns som filer medan andra bara finns med namn och registreringsdatum. 

  1. Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i
  2. Välj mellan vilka datum du vill söka
  3. Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden", eller "Möten"
  4. Skriv in ett sökord om du vill förfina sökträffen
  5. Klicka på knappen Sök"

Behöver du hjälp, eller önskar veta vilka handlingar som inkommit tidigare än 16 april 2015 är du välkommen att kontakta respektive nämnds registrator, enligt nedan:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

0520-49 71 24
social@trollhattan.se 

Kommunstyrelsen

Oskar Sjöberg 0520 - 49 52 29
oskar.sjoberg@trollhattan.se

Kultur- och fritidsnämnden

Jessica Linder 0520-49 78 67
jessica.linder@trollhattan.se

Omsorgsnämnden

Lena Johansson 0520-49 71 02 
lena.k.johansson@trollhattan.se

Samhällsbyggnadsnämnden

0520-49 67 77
samhallsbyggnad@trollhattan.se

Utbildningsnämnden

0520-49 72 94
utbildning@trollhattan.se

Kunskapsförbundet Väst

Marit Hansson
0521-72 20 65
marit.hansson@kunskapsforbundet.se

Senast granskad 2021-09-29 av Cecilia Wilson