Pärmar för arkivering, i flera olika färger

Diarium och postlistor

i vårt ärendehanteringssystem kan du söka alla offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser.

Person
KommunregistratorHelena Johansson Ekholm 0520-49 70 44
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man "för dagbok" över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten. Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

Ciceron är ett kommunövergripande ärendehanteringssystem där handlingar och ärenden registreras.

Ärendehanteringssystem Ciceron Webb

Notera att miljönämnden och  byggnads- och trafiknämndens diarier inte finns i Ciceron. För att ta del av deras handlingar måste du kontakta förvaltningarna, enligt kontaktuppgifterna nedan.

Postlistor

Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara brev eller skrivelser som har kommit in till myndigheten (Trollhättans Stad) och som registreras i kommunstyrelsens diarie.

Här kan du söka efter dokument som inkommit efter den 16 april 2015. Vissa av dem finns som filer medan andra bara finns med namn och registreringsdaum. 

  1. Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i
  2. Välj mellan vilka datum du vill söka
  3. Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden", eller "Möten"
  4. Skriv in ett sökord om du vill förfina sökträfen
  5. Klicka på knappen Sök"

Behöver du hjälp, eller önskar veta vilka handlingar som inkommit tidigare än 16 april 2015 är du välkommen att kontakta respektive nämnds registrator, enligt nedan:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Pär Hellsten, 0520-49 70 39
par.hellsten@trollhattan.se

Byggnads- och trafiknämnden

Lena Andersson 0520-49 74 69
lena.andersson@trollhattan.se

Kommunstyrelsen

Helena Johansson Ekholm 0520-49 70 44
helena.johansson-ekholm@trollhattan.se

Kultur- och fritidsnämnden

Majvor Smedberg 0520-49 78 67
majvor.smedberg@trollhattan.se

Miljönämnden

Sofia Lindström, 0520-49 74 75
sofia.lindstrom@trollhattan.se

Omsorgsnämnden

Kristina Rynvall, 0520-49 71 02
kristina.rynvall@trollhattan.se

Utbildningsnämnden

Lisbeth Romo, 0520-49 72 93
lisbeth.romo@trollhattan.se

Kunskapsförbundet Väst

Marit Hansson
0521-72 20 65
marit.hansson@kunskapsforbundet.se

Senast granskad: 2018-03-07 av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)