Bilden föreställer fem flaggstänger med två Eu-flaggor, Tysklands flagga, Sveriges flagga och Italiens flagga. Bilden är tagen utanför Trollhättans stadshus.

Internationellt arbete

Kommunfullmäktige i Trollhättan antog den 5 mars 2007 en internationell strategi. I den fastslås bland annat att Trollhättan ska vara en aktiv och engagerad del i den Europeiska Unionen.

Person
Näringsliv och internationalisering Livio Benedetto 0520-49 70 52 070-622 95 04
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige har bestämt att vi alla har ett gemensamt ansvar för den internationella utveck­lingen. Trollhättans Stad ska genom internationell samverkan öka kvaliteten avseende resultat, kunskaps­inhämtning och finansiering av utvecklingsåtgärder.

Detta görs idag bland annat inom ramarna för EU:s programverksamhet. I en majoritet av EU:s program för medfinansiering krävs deltagande från flera Europeiska länder. För att i möjligaste mån ”kvalitetssäkra ” utländska projektpartners vad gäller bland annat kunskap och finansiella möjligheter att genomföra ett sökt och beviljat projekt, har Trollhättan valt att främst jobba med Europeiska partners inom ramarna för långsiktiga internationella nätverk.

Trollhättans Stad är medlem av SERN-nätverket för att öka medborgarnas aktiviteter i gränsöverskridande verksamheter och främja långsiktiga förbindelser. Nätverkets verksamhet påbörjades i januari 2005. Första generalförsamlingen ägde rum i Imola, Italien i mars 2005. 

Idag fungerar SERN nätverket som en katalysator för EU-finansierade projekt. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att öka medborgarnas aktiviteter och att få både offentliga och privata aktörer från det civila samhället att engagera sig så mycket som möjligt i denna gränsöverskridande verksamhet. Detta, för att främja långsiktiga förbindelser mellan de områden som är involverade.

Nätverkets huvudområden

 • Lärande och utbildning
 • Energi och miljö
 • Lokal och regional utveckling
 • Hälsa och välfärd
 • Social inkludering
 • Migration

Sedan nätverket formaliserades har Trollhättan deltagit i tolv projekt, här är några exempel:

 • 50-50-projektet – energibesparing på Strömslundskolan.
 • Ungdomsutbyte med fokus på jämställdhet – förebyggande av rasism inom idrotten.
 • Praktikplatser för yrkesinriktad gymnasieutbildning.
 • Gemensamma metoder och strategier i arbetet med förebyggande av våld mot kvinnor.
 • Volontärsverksamhet inom äldreomsorgen.

Läs mer om SERN-nätverket:
Sern.EU

 

Flera människor, efter möte i Arizona, Vänort

Internationella samarbetspartners

Trollhättans Stad samarbetar med kommuner i andra länder, och har flera vänorter.

Pågående projekt

Trollhättans Stad är både projektägare och med i projekt och här nedan kan du läsa om de som pågår just nu. Denna sida är under uppbyggnad.

Avslutade projekt

Här kan du ta del av våra avslutade samarbetsprojekt

Senast granskad 2015-07-13 av Katarina Loodh