Planer och styrdokument

Det finns åtskilliga författningar och lagar som styr en kommunal verksamhet. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som vi har att rätta oss efter. 

Person
Kommunsekreterare Lisbeth Romo 0520-49 63 19
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunerna har utöver det även utrymme att utforma egna styrdokument (författningssamling) för hur verksamheterna ska bedrivas. Inom Trollhättans Stad finns en mängd dokument som på olika sätt styr hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. 

I menyn finner du de viktigaste av dessa dokument.

Saknas något, kanske du hittar det i vårt diarium istället:

Gå till vårt diarium Ciceron Webb där handlingar och ärenden registreras

Senast granskad 2020-09-03 av katarina.loodh@trollhattan.se