Illustration, vybild över Trollhättan

Kommunens organisation

Trollhättans Stad styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad är organisationen som driver och förvaltar den kommunala verksamheten i Trollhättan. Vi består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder och bolag.

Vi består av åtta förvaltningar och är tillsammans cirka 5 000 anställda.

Chef över förvaltningarna är stadsdirektören

Kommun – Stad

I Trollhättan har vi valt att dela upp kommunen i två delar. Dels den geografiska delen som heter Trollhättans kommun, samt dessutom organisationen som förvaltar den geografiska delen, Trollhättans Stad. Trollhättans Stad sköter alltså förvaltningen och utvecklingen av kommunen.

I Trollhättans Stad finns 5 000 anställda som kan vara allt från undersköterskor, parkarbetare, kontorister eller sotare, och vi omsätter tillsammans cirka tre miljarder kronor årligen. Ungefär 80 procent av våra medel går till skola och äldreomsorg.

Räkna ut vart dina skattepengar går med hjälp av Skattekollen

Trollhättans kommun är således där man geografiskt bor. Oavsett om man bor mitt i centrum, eller i närliggande samhälle såsom Sjuntorp, Upphärad eller Åsaka.

Organisationsschema

Senast granskad 2024-01-11 av KLALIW