Förtroendevalda

En förtroendevald person i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige efter att allmänna val har hållits. Här har vi samlat information för dig som är förtroendevald i Trollhättan.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Nämndshandlingar

Nämndshandlingar läser du i Ciceron Assistent via denna länk:
Ciceron Assistent

Sök förtroendevald

Här kan du söka efter förtroendevalda i Trollhättan

Partistöd

Bestämmelser för partistöd

Arvoden och ersättningar

Vid frågor om arvoden och ersättningar kontakta personalkontoret.

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Villkor för förtroendevalda

Blanketter arvoden

För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska en inkomstuppgift lämnas till Trollhättans stad en gång/år. Inkomstuppgift hämtas in från arbetsgivaren och skickas sedan in till lönekontoret.
Förrättningsarvoden

Ersättningsarvode förlorad arbetsinkomst

Hantering av lönekonto

Egenföretagare, rätt till ersättning

Enligt Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Trollhättans Stad, kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas till egenföretagare efter särskilt beslut i personalutskottet (§18).

E-tjänst

E-tjänst för anmälan om förändrade kontaktuppgifter för förtroendevalda, anmälan om avsägelse samt nominering av förtroendevalda till nya uppdrag.

Anmälan av kontaktuppgifter/nomineringar för förtroendevalda

Inlämnande av fråga, interpellation och motion

Parkeringstillstånd och tagg till stadshuset


Rutin parkeringstillstånd och tagg till stadshuset

IT-support

För hjälp med platta, mobiltelefon etc. vänder man sig till, IT-avdelningens servicedesk, plan 3, stadshuset. Öppettider i servicedesk är kl 9.00-12.00 och 13.00-15.00 måndag till torsdag samt kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 fredag. Eller ring 49 79 12 för tidsbokning. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner)


Om politisk styrning

Senast granskad 2020-06-12 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se