Förtroendevalda

En förtroendevald person i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige efter att allmänna val har hållits. Här har vi samlat information för dig som är förtroendevald i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Handbok för förtroendevalda

En grundläggande introduktion om kommunen och de olika begrepp som förekommer när du sitter i ett beslutande organ.

Handbok för förtroendevalda

Nämndshandlingar

Nämndshandlingar läser du i Ciceron Assistent via denna länk:
Ciceron Assistent

Sök förtroendevald

Här kan du söka efter förtroendevalda i Trollhättan

Partistöd

Bestämmelser för partistöd

Arvoden och ersättningar

Vid frågor om arvoden och ersättningar kontakta personalkontoret.

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Broschyr för utskrift:

Villkor för förtroendevalda 

Blanketter arvoden

För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska en inkomstuppgift lämnas till Trollhättans stad en gång/år. Inkomstuppgift hämtas in från arbetsgivaren och skickas sedan in till lönekontoret. 

Blanketter för utskrift:

Förrättningsarvoden

Ersättning förlorad arbetsförtjänst

Hantering av lönekonto

Egenföretagare, rätt till ersättning

Enligt Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Trollhättans Stad, kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas till egenföretagare efter särskilt beslut i personalutskottet (§18).

E-tjänst

E-tjänst för anmälan om förändrade kontaktuppgifter för förtroendevalda, anmälan om avsägelse samt nominering av förtroendevalda till nya uppdrag.

Anmälan av kontaktuppgifter/nomineringar för förtroendevalda

Inlämnande av fråga, interpellation och motion

Parkeringstillstånd och tagg till stadshuset


Rutin parkeringstillstånd och tagg till stadshuset

IT-support

För hjälp med platta, mobiltelefon etc. vänder man sig till, IT-avdelningens servicedesk, plan 3, stadshuset. Öppettider i servicedesk är kl 9.00-12.00 och 13.00-15.00 måndag till torsdag samt kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00 fredag. Eller ring 49 79 12 för tidsbokning. 

SKR (Sveriges kommuner och regioner)


Om politisk styrning

Senast granskad 2022-04-08 av ELIROSVIC