Om du blir utsatt för hot

Trollhättans Stad är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda, värna och bejaka de demokratiska värden som organisationen vilar på. Det är ett hot mot vår demokrati om du som är politiker inte kan fatta beslut på grund av upplevt obehag eller faktiska hot och trakasserier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tyvärr förekommer hot och våld mot förtroendevalda vilket framgår i Politikernas trygghetsundersökning som utförs av det nationella Brottsförebyggande rådet (se länk ”Politikernas trygghetsundersökning PUT” nedan). Under valår kan hot och våld mot förtroendevalda öka liksom den politiska extremismen.

Det är viktigt att öka kunskapen om att hot och våld kan förekomma på olika sätt, personligen men också via nätet. Att bli utsatt på sociala medier blir allt vanligare och det är viktigt att anmäla de hot som sker även där och spara undan detta som bevis. (se länk ”Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda” nedan).

Polisanmäl alla hat-, hot- eller våldssituationer

Om du trots förebyggande åtgärder för din säkerhet blir utsatt för hat-, hot- eller våldssituationer finns det flera saker du ska göra. Till att börja med är det viktigt att du polisanmäler alla hat-, hot- eller våldssituationer. Det är en markering att du inte accepterar det du blivit utsatt för. I och med en anmälan kan också polisens brottsoffer- och personsäkerhetsarbete inledas. En anmälan underlättar också polisens underrättelsearbete. Även i de fall där en anmälan inte kan knytas till en gärningsperson, så kan anmälan vara en viktig pusselbit för att analysera liknande brott och tillvägagångssätt.

Om du misstänker att det finns en koppling till ditt politiska engagemang bör du informera om detta när du gör en polisanmälan samt kontakta Trollhättans Stads enhet för Skydd och Säkerhet och informera ditt partis gruppledare. Polisen kan under vissa förutsättningar åtkomstskydda din anmälan för att öka sekretessen kring den och på så sätt avgränsa vilka som kan läsa anmälan. Ofta kan då även anmälningsupptagaren redovisa så lite som möjligt i anmälan och istället välja att skriva en mer utförlig bilaga.

Handboken Personlig säkerhet, Säkerhetspolisen

Politikernas trygghetsundersökning PUT

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda

SKR:s projekt mot hot och hat

Kontaktuppgifter

  • Polis akut, 112
  • Polis ej akut, 114 14 
  • Enheten för Skydd och Säkerhet, Trollhättans Stad
    Tel: 0520-49 76 47
    Tel: 0520-49 77 00
    Tel: 0520-49 76 17
Senast granskad 2023-11-07 av KLALIW