Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunens nämnder har stöd av nedanstående rådgivande organ, som du kan läsa mer om på respektive råd.
 

Senast granskad 2014-06-25 av Katarina Loodh