Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunens nämnder har stöd av nedanstående rådgivande organ, som du kan läsa mer om på respektive råd.
 

Senast granskad 2020-09-02 av Per Ivarsson