Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunens nämnder har stöd av nedanstående rådgivande organ, som du kan läsa mer om på respektive råd.
 

Landsbygdsrådet – ett välkommet tillskott

Senast granskad 2022-11-07 av PERIVA