Ansvar för trollhattan.se

Kommunikationsavdelningen på Trollhättans Stad har ett övergripande ansvar för innehållet och den grafiska formen på kommunens webbplats.

Person
Webbkommunikatör Katarina Loodh 0520-49 76 12 0701-64 22 88
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Det dagliga arbetet med webbplatsen sköts av webbredaktör tillsammans med förvaltningarnas informationsansvariga. Vem som ansvarar för informationen på en viss sida anges i sidfoten på varje enskild sida. Sidansvarig är den person som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar. Sidansvarig har även ett övergripande ansvar för den publicerade sidan och ansvarar för att den information som man publicerar på trollhattan.se är korrekt, saklig och förankrad.

Frågor om innehåll

Om du har frågor på specifika ämnen till exempel barnomsorg hittar du kontaktuppgifter i toppen på sidan under ingresstexten, eller via formulär i navigeringen.

Kontaktpersoner

Katarina Loodh, webbkommunikatör, ansvarig utgivare av digitala media, trollhattan.se och sociala medier

Vivian Komstadius, kommunikationschef

Per Ivarsson, intern kommunikatör, ansvarig utgivare av intranät och interntidning

Bilder

Bilderna på trollhattan.se ägs av Trollhättans Stad om inget annat har angivits. Detta gäller dock ej loggor (bortsett från kommunlogontypen och symbolen) eller bilder som används i samarrangemang med andra verksamheter.

Personuppgifter

All vår behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen (PuL).

Begäran om och rättelse av registrerade personuppgifter

En gång per år har du rätt att begära att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du skickar din begäran till den förvaltning som du vill få uppgifter av. Din begäran måste också vara skriftligt undertecknad.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära rättelse hos den som ansvarar för personuppgifterna.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Senast granskad 2018-09-24 av Katarina Loodh