Ansvar för trollhattan.se

Kommunikationsavdelningen på Trollhättans Stad har ett övergripande ansvar för innehållet och den grafiska formen på kommunens webbplats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det dagliga arbetet med webbplatsen sköts av webbredaktör tillsammans med förvaltningarnas informations- och kommunikationsansvariga. Vem som ansvarar för informationen på en viss sida anges i sidfoten på varje enskild sida. Sidansvarig är den person som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar. Sidansvarig har även ett övergripande ansvar för den publicerade sidan och ansvarar för att den information som man publicerar på trollhattan.se är korrekt, saklig och förankrad.

Frågor om innehåll

Om du har frågor på specifika ämnen på en sida, hittar du kontaktuppgifter under knappen "Kontakt" på varje sida, eller via formulär i navigeringen.

Kommunikationsavdelningen

På kommunikationsavdleningen jobbar kommunikationschef, webbstrateg, kommunikatörer och kommunikationsstrateger.

Vill du komma i kontakt med vår kommunikationsavdelningen kan du maila till kommunikation@trollhattan.se

Bilder

Bilderna på trollhattan.se ägs av Trollhättans Stad om inget annat har angivits. Detta gäller dock ej logotyper (bortsett från kommunlogontypen och tillhörande grafiska symboler) eller bilder som används i samarrangemang med andra verksamheter.

Personuppgifter

All vår behandling av personuppgifter sker utifrån dataskyddsförordningen. Läs mer om dataskydd och personuppgifter.

Begäran om och rättelse av registrerade personuppgifter

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du skickar din begäran till den förvaltning som du vill få uppgifter av. Din begäran måste också vara skriftligt undertecknad. Du kan bli nekad din önskan om registerutdrag om begäran är ogrundad.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära rättelse hos den som ansvarar för personuppgifterna.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Regler för sekretess

Senast granskad 2022-11-15 av KLALIW