Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Trafik och infrastruktur

I Trollhättan finns kollektivtrafik i form av bussar, tåg och flyg. Förutom trafik och vägar handlar infrastruktur även om samhällsplanering och bredband. På denna plats får du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet, pågående vägarbeten, snöröjning och parkering.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Aktuell trafikinformation

På denna sida får du aktuell trafikinformation för Trollhättans kommun.

Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Häckar och buskage

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator är stor. Här berättar vi vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Kartportal

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor. Här kan ni även hitta historiska kartor och Kartbetjänten.

Aktuellt

  • Belysningsstolpar kring Resecentrum och på Dannebacken är ur funktion och vi jobbar tillsammans med Trollhättans Energi på att hitta en lösning så snart som möjligt. Problem med belysning på Dannebacken och Resecentrum
  • Foto visar gång- och cykelbron över Slumpån i Sjuntorp
    Nu är den nya gång- och cykelbron på Strandvägen öppen för gående och cyklister. Strandvägen i Sjuntorp har fått en ny gång- och cykelbro
  • Etapp 2 av ombyggnationen av Drottningtorget är försenad på grund av försenade materialleveranser. Etapp 2, där den gamla bussytan görs om, skulle varit färdig 1 december men kommer bli klar först i mars. Ombyggnationen av Drottningtorget försenad
  • De olika aktörerna, Högskolan Väst, Trollhättans Stad och NEVS, samlade framför en av de elbilar som kommer att ingå i projektet.
    Vad krävs för att Trollhätteborna ska vara beredda att dela bil med andra? NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Trollhättans Stad vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål bland annat genom att minska invånarnas bilägande Samverkansprojekt undersöker attityder till bildelning
  • På denna sida får du aktuell trafikinformation för Trollhättans kommun. Aktuell trafikinformation
Senast granskad: 2019-01-02 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)