Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Trafik och infrastruktur

I Trollhättan finns kollektivtrafik i form av bussar, tåg och flyg. Förutom trafik och vägar handlar infrastruktur även om samhällsplanering och bredband. På denna plats får du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet, pågående vägarbeten, snöröjning och parkering.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Aktuell trafikinformation

Här hittar du aktuell trafikinformation för Trollhättans kommun.

Häckar och buskage

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator är stor. Här berättar vi vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Logotyp, Projekt i centrum

Projekt i centrum 2018

Under 2018 fortsätter vi att göra Trollhättan ännu bättre för våra invånare, och det kommer att hända spännande saker på många platser i centrum. Här får du all information om de arbeten som utförs i centrum under året.

Kartportal

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor. Här kan ni även hitta historiska kartor och kartbetjänten.

Aktuellt

  • Grovsopningen av våra gator görs varje vår och den brukar vara efterlängtad av många. I vecka 13 drar årets sopning igång! Dags för vårstädning av gatorna!
  • Trollhättan återfinns bland de laddtätaste städerna i landet. 20 nya laddstolpar för elbilar invigda
  • Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att renovera gång- och cykelbroar i Sjuntorp. Med anledning av det kommer geotekniska undersökningar att utföras. Geoteknisk undersökning i Sjuntorp
  • Foto som visar trafikljus
    Trafikljusen utmed Drottninggatan är ur funktion. Trafikljus ur funktion
  • En röd cykelpump
    Nu har Trollhättan fått en ny cykelpump. Den är centralt placerad på Kungsgatans gågata vid lekplatsen mittemot Oden. Cykelpump på gågatan
Senast granskad: 2018-02-06 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)