Fotot visar en vy över kanalen i Trollhättan. Vattnet är spegelblankt och det är prunkande grönska utmed vattnet I bakgrunden ser man Spiköbron och en buss som kör över den.

Samhällsutveckling och planering

Trollhättan är en attraktiv stad att bo, leva, besöka och arbeta i.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi strävar att alltid planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Mycket av det som händer i Trollhättans Stad styrs av olika planer. Planerna kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning, hur vår natur ska bevaras och utvecklas.

Målet med planeringen är att vårt samhället ska vara hållbart ur ett ekologiskt, social och  ekonomiskt perspektiv.

Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Senast granskad 2018-03-01 av YVOSTR