Vybild över kanalen en tidig morgon. Det kör en buss över bron.

Samhällsutveckling och planering

Trollhättan är en attraktiv stad att bo, leva, besöka och arbeta i.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Vi strävar att alltid planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Mycket av det som händer i Trollhättans Stad styrs av olika planer. Planerna kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning, hur vår natur ska bevaras och utvecklas.

Målet med planeringen är att vårt samhället ska vara hållbart ur ett ekologiskt, social och  ekonomiskt perspektiv.

Utveckling av Överby Västra

Följ arbetet med utvecklingen av Överbys nya handelsområde. Här hittar du de senaste uppdateringarna, aktuella tidsplaner och information om detaljplanen för området.

Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Senast granskad: 2018-03-01 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)