Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Fönsterlisten 3 m.fl

SAMRÅD - Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 m.fl, Upphärad. Samråd pågår till den 2 april.

Springholmen

SAMRÅD – Detaljplan för kv. Springholmen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet. Samråd har ägt rum.

Bergslagsparken

SAMRÅD - Detaljplan för Bergslagsparken. Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken. Samråd har ägt rum.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad: 2015-06-18 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)