Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

SAMRÅD - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera, är ute på samråd till den 21 december. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv.

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

SAMRÅD - Ansökan om vattenverksamhet. Parallellt med arbetet att ta fram en detaljplan för Stridsbergsbron ska Staden söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Samrådet pågår till den 21 december 2018.

Tranan 6, Stamkullevägen

GRANSKNING - Detaljplan för del av Tranan 6 mfl, Stavrelund. Planen föreslår justering av parkeringsplatser för att förbättra trafiksäkerheten. Granskning pågår till den 19 november.

Läkaren 1, Swedenborg Center

PLANPROGRAM - Planprogrammet föreslår utveckling av befintliga verksamheter samt nybyggnad av bostadshus. Programsamråd har ägt rum.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad: 2015-06-18 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)