Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Skinnmo 1:157

SAMRÅD - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda är på samråd till den 18 juni 2018. Planen föreslår byggnation av 32 lägenheter i mindre flerbostadshus.

Ryrs gård

GRANSKNING (2) - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syfte med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Granskning 2 pågår till den 28 maj.

Läkaren 1, Swedenborg Center

PLANPROGRAM - Planprogram för Läkaren 1, Swedenborg Center, Karlstorp. Planen föreslår utveckling av befintliga verksamheter samt nybyggnad av bostadshus. Programsamråd har ägt rum.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad: 2015-06-18 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)