Infrastrukturplanering

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Nationell och regional plan för infrastruktur

Under 2014 har regeringen fastställt en nationell transportplan och Västra Götalandsregionen har antagit en regional plan för transportinfrastrukturen. Båda sträcker sig över perioden 2014-2025 och revideras ungefär vart fjärde år. Det enda enskilda objekt i Trollhättans kommun som ingår i dessa planer är slutförandet av Trollhättans nya resecentrum, men anslag ur potter för olika ändamål, såsom mindre vägar, cykelvägar, hållplatser med mera kan komma oss till del.

Läs mer på följande länk: 
Västra Götalandsregionen

Europaväg 45

E 45 mellan Trollhättan och Göteborg har byggts ut till fyrfältsväg med planskilda korsningar. Bygget blev färdigt 2012. Fortfarande kvarstår dock två vägavsnitt som inte har fyrfältsväg: genom Göta samhälle i Lilla Edets kommun samt över Torpabron på gränsen mellan Trollhättans och Lilla Edets kommuner. Berörda kommuner agerar tillsammans med Västra Götalandsregionen för att dessa flaskhalsar ska byggas bort.

Trafikverket har i samarbete med Trollhättans stad tagit fram en förstudie om E45/väg 44 och vägens anslutningar vid Överby trafikplats. Förstudien startades på grund av planarbete med utökat handelsområde.

Läs mer om detta på Trafikverkets webbplats.

Norge/Vänerbanan

För att driva på frågorna om utbyggnad av Norge-Vänerlänken bildades 1988 samarbetsorganet Projekt Norge-Vänerlänken. Där deltar de 12 kommunerna längs banan, de två Länsstyrelserna, regionerna och Länstrafikbolagen i Västra Götaland och Värmland. Dagens arbete inriktas i första hand på att få till stånd en utredning och därefter ett bygge av dubbelspår mellan Öxnered och Halden.
Trollhättans Stad arbetar även för att Upphärad åter ska få en tågstation. Bland annat har vi tagit fram en förstudie som visar förslag till lokalisering och utformning och en kostnadsberäkning.

Senast granskad 2019-11-01 av Joakim de Blanche