Infrastrukturplanering

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nationell och regional plan för infrastruktur

Under 2018 har regeringen fastställt en nationell transportplan och Västra Götalandsregionen har antagit en regional plan för transportinfrastrukturen. Båda sträcker sig över perioden 2018-2029 och revideras ungefär vart fjärde år. Anslag ur potter för olika ändamål, såsom mindre vägar, cykelvägar, hållplatser med mera kan komma oss till del.

Läs mer på följande länk: 
Västra Götalandsregionen

Norge/Vänerbanan

För att driva på frågorna om utbyggnad av Norge-Vänerlänken bildades 1988 samarbetsorganet Projekt Norge-Vänerlänken. Där deltar de 12 kommunerna längs banan, de två Länsstyrelserna, regionerna och Länstrafikbolagen i Västra Götaland och Värmland. Dagens arbete inriktas i första hand på att få till stånd en utredning och därefter ett bygge av dubbelspår mellan Öxnered och Halden.
Trollhättans Stad arbetar även för att Upphärad åter ska få en tågstation. Bland annat har vi tagit fram en förstudie som visar förslag till lokalisering och utformning och en kostnadsberäkning.

Båt som slussar i slussarna i Trollhätte kanal

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan skulle kunna ske år 2027/2028. Målet är att de nya slussarna ska vara på plats år 2032. Läs mer om projektet.

Ny slussled i Trollhättan

Senast granskad 2023-11-14 av JOSÅKEBEN