Buss på torget, grönska i bakgrunden

Buss, båt, tåg och flyg

Här kan du läsa om hur du kan resa med tåg, buss, båt och flyg inom regionen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Buss och tåg

I vårt län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor skall kunna nå arbete, skola och service. Den bidrar även bland annat till att minska trafik- och miljöskadorna.

Resecentrum är Trollhättans tågstation och bussterminal. Här kan man byta mellan tåg, regionala bussar och lokala bussar. Reseplanerare och tidtabell hittar du på Västtrafiks webbplats.

Lokaltrafik - Inom Trollhättan tar du dig lätt fram med stadsbussarna. Vår största hållplats Drottningtorget, som ligger i centrumkärnan, har många bussförbindelser. Det finns även lokala landsbygdslinjer och till Vänersborg är trafiken tät. Reseplanerare och tidtabell hittar du på Västtrafiks webbplats.

Tåg - Tågresan mellan Trollhättan - Göteborg tar idag cirka 38 minuter. Tack vare att tågtrafiken mellan Göteborg och Oslo/Karlstad passerar Trollhättan har vi bra tågförbindelser i dessa riktningar. Till Stockholm tar man sig antingen via Göteborg eller från Öxnered och Vänersborg med X 2000.

Få hjälp med att planera din resa på Västtrafiks webbplats

Hitta mer information om tågresor i regionen på SJ.se

Båt och hamn

Sedan många hundra år har vi stor glädje av Göta Älv, som rinner genom Trollhättans centrum och som förbinder Vänern med västkusten. Trollhättans hamn är välbelägen inom ett av Västsveriges största industriområden, Stallbacka. År 1998 etablerades en ny stor godsterminal intill hamnområdet som kan erbjuda transport- och logistisklösningar för företag i regionen, där både järnväg, lastbilar, flyg och lastfartyg kan ingå i transportlösningen.

Gästhamnen för fritidsbåtar är vackert belägen på Spikön mitt i centrum. Hamnen har plats för 45 båtar och har tillgång till el och vatten. Gästhamnen nås på telefonnummer 0733-48 92 18.

Sjöfartsverket.se

För att hitta tömningsstation för toalettavfall från din fritidsbåt kan du kolla på hamnkartan hos Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens hemsida om tömningsstationer för fritidsbåtar

Stallbackahamnen

Trollhättans Stads hamn, Stallbackahamnen, är belägen inom Stallbacka industriområde norr om centrum. Till hamnen finns en väl utbyggd infrastruktur med goda vägförbindelser till europaväg 45 och riksvägarna 42 och 44 samt järnväg med industrispår inom området.

Stallbackahamnen har två kajer

Stallbackakajen har en kajlängd av 170 meter och ett djup av 5,6 meter. Kajen är dimensionerad för ”tunglyft” till drygt 200 ton. Hamnbassängen har en kajlängd av 115 meter och ett djup av 4,5 meter.

Inriktning

Stallbackahamnen inriktar sig på i första hand följande godsslag: skog, virke, jordbruksprodukter, ståloch skrotprodukter. Lossning och lastning sker genom avtal med Vänerhamn AB. Upplagsplatser för gods finns på belagda och hårdgjorda ytor. Uppläggningsplats av fartyg under kortare
tid kan ordnas, då främst i Hamnbassängen

Kontakt

Serviceförvaltningen, Produktion & Service
Hamnansvarig: Dan Fogelberg
0520-49 75 52, 070-217 12 43
dan.fogelberg@trollhattan.se 

Flyg

Från vår flygplats "mitt i stan", bara 10 minuter från centrum, tar man sig till Bromma och vidare inrikes eller utrikes på mindre än en timme. Det är mycket smidigt med en liten flygplats; det går snabbt och enkelt att checka in. Gratis parkering för bil eller varför inte cykel på cykelbana hela vägen.

Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en godkänd instrumentlandningsflygplats, här finns goda möjligheter att landa även i dåligt väder. Flygplatsen klassas som Riksintresse för kommunikationer vilket innebär att flygplatsen så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar utnyttjandet.

Ägarkommunerna för flygplatsen är: Lysekil (1%), Uddevalla (16%), Vänersborg (34%), och Trollhättan (49%).

Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Vybild över kanalen en tidig morgon. Det kör en buss över bron.

Kollektivtrafik

I vårt län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor skall kunna nå arbete, skola och service med mera.

Ikon föreställande en trafikkon

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Relaterad information

Industrijärnväg
KSF Produktion och Service tillhandahåller ett industrispår för de industrier som behöver järnvägstransporter till och från industriområdet på Stallbacka.
Industrijärnvägskarta
Järnvägsnätsbeskrivning

Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår (TRI)

Senast granskad 2023-11-07 av KLALIW