Renhållning och snöröjning

Trollhättans stad ansvarar för att hålla gator, parker och allmänna platser rena. Vi sopar marken och plockar upp skräp. Vintertid röjer vi undan snön och halkbekämpar gator och gång- och cykelvägar.

Person
Kundtjänst 0520-49 55 50
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Städning av gator och trottoarer

Gatorna i Trollhättans stad städas fria från grus, löv och skräp. Det är viktigt för trafiksäkerheten och för allas trivsel. Som fastighetsägare inom områden, där Trollhättans Stad är väghållare, har du ansvar för gångbanerenhållning inom 10

Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för få en skräpfri kommun.

Senast granskad: 2017-06-29 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)