En bild visar ett snöröjningsfordon i arbete och den andra bilden visar en sopmaskin som tar upp isgrus

Renhållning och snöröjning

Trollhättans stad ansvarar för att hålla gator, parker och allmänna platser rena. Vi sopar marken och plockar upp skräp. Vintertid röjer vi undan snön och halkbekämpar gator och gång- och cykelvägar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Sopmaskin som kör på en gata en solig dag.

Städning av gator och trottoarer

Att hålla Trollhättan rent från grus, löv och skräp är viktigt för både trafiksäkerheten och för att alla ska trivas i staden. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss?

Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Logotyp där det står "Vi är medlemmar i Håll Sverige Rents kommunnätverk" följt av logotyp för Trollhättans stad och Håll Sverige rent

Håll Sverige Rent-kommun

Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent, där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Senast granskad 2024-03-20 av JOSÅKEBEN