Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Person
Hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson 0520-49 55 95
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Avfallstrappa med troll som visar vad och hur man ska behandla sitt avfall.

Minskad nedskräpning

Kommunen ansvarar för en del, men att hålla Trollhättan snyggt och rent är ett jobb för oss alla!

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Allemansrätten

En unik möjlighet att vara på annans mark utan lov och en förutsättning för att njuta av naturen och utöva de sporter eller det friluftsliv vi älskar. Men för att den ska fungera krävs att vi som är ute i naturen respekterar allemansrättens gränser.

Kvällsbild över segelbåtar i hamnen.

Energiråd till Spiköns båtgäster

Under rubrikerna nedan kan man hitta några exempel på hur båtägare i Trollhättans gästhamn kan bidra till hållbar energianvändning.

Senast granskad 2020-07-10 av fia.johannessen@trollhattan.se