Tecknad illustration av ett växthus som visar hur solens strålar reflekteras genom glaset.

Klimat

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att man måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. Det räcker inte med att titta på några enstaka år.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Växthuseffekten uppstår av de många olika gaserna i atmosfären som fångar upp en del av solens strålar och värmer jorden. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). Även vattenånga är en viktig faktor.

Tack vare växthuseffekten är jorden en planet där miljontals växter och djur kan leva. Jorden har en medeltemperatur på cirka 15 grader. Utan växthuseffekten hade den varit cirka -18 grader.

När man pratar om växthuseffekten som ett bekymmer, så pratar man om den förstärkta växthuseffekten. När vi tillför mer växthusgaser till atmosfären hålls mer värme kvar och jordens medeltemperatur stiger.

Senast granskad 2015-08-19 av Katarina Loodh