Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans klimatmål

  • De direkta utsläppen av koldioxid från Trollhättans kommuns geografiska område ska inte överskrida 625 000 ton CO2 från 2020 och framåt.
  • Utsläppen från de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Trollhättan ska minska i enlighet med Parisavtalets målsättningar.

Helst bör målet understigas, då Parisavtalets inriktning är att vi ska ha maximalt 2 graders ökning men sträva mot maximalt 1,5 graders ökning.

Dessa mål antogs av kommunfullmäktige 2020-11-23 och går att läsa i sin helhet här:

Koldioxidbudget och Klimatmål för Trollhättan

Trollhättans klimatarbete

Trollhättan ligger i framkant på flera områden men har saknat en samlande klimatplan. Under våren 2024 pågår processen för "Färdplan Klimat". Viktiga delar för Trollhättans klimatarbete som mäts och följs upp:

  • Mål om fossilbränslefri stad, att ingen köpt energi ska vara fossil
  • Miljöbestämmelser för fordon, arbetsmaskiner, transporttjänster och entreprenader
  • Minskat matsvinn och minskad klimatpåverkan från livsmedel
  • Energiplan 2022
  • Klimatlöften, en del av klimatstrategi för Västra Götaland
Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. För andra året i rad bjuds kommunerna i Västra Götaland in till Kommunernas klimatlöften,

Energiplanering

Trollhättans Stad var tidigt ute med att arbeta med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Basen i energiarbetet är Energiplanen.

Tanka/ladda miljöfordon

I Trollhättan kan du tanka bränsle till miljöfordon på exempelvis dessa ställen:

Senast granskad 2024-02-14 av FIAJOH