Bilden är ett fotografi på förrättningslantmätare Marianne. Marianne står mitt i bild omringad av skog och ler stort. Hon är iklädd en orange reflexjacka och svarta byxor.

Fastighetsfrågor och lantmäteri

Om du vill stycka av din fastighet (tomt), ta reda på vem som äger en fastighet eller var fastighetsgränsen går ska du kontakta lantmäterimyndigheten i Trollhättans kommun.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2023-03-27 av PEROLONIL