Bilden är ett fotografi på förrättningslantmätare Marianne. Marianne står mitt i bild omringad av skog och ler stort. Hon är iklädd en orange reflexjacka och svarta byxor.

Fastighetsfrågor och lantmäteri

Om du vill stycka av din fastighet (tomt), ta reda på vem som äger en fastighet eller var fastighetsgränsen går ska du kontakta lantmäterimyndigheten i Trollhättans kommun.

Person
Lantmäterichef Patrik Renfors 0520-495693
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Senast granskad 2020-08-11 av Clara Bengtsson