Kartor

Här är ett urval av våra kartor som vi gör på kartavdelningen. Vi framställer också specialkartor efter kundens önskemål, till exempel för broschyrer eller evenemangskartor som hjälper besökarna att hitta rätt.

Person
Kart- & mätningschefEva Möllborn 0520 497418
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Kartorna kan levereras på papper och önskar du en digital fil kan vi leverera i formaten dwg, tab, shape, eps, pdf och de flesta format för bildfiler.

Trollhättans Stad har upphovsrätt till kartdata och tar ut en avgift för användningen av dessa. Med kunder som önskar kontinuerlig tillgång till uppdaterade kartdata, upprättar vi nyttjanderättsavtal. För tillfällig användning tar vi ut en avgift enligt fastställd taxa. 

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor.

Kartbetjänten

Med Kartbetjänten kan du på egen hand rita en situationsplan till din ansökan om enklare tillstånds- och lovärenden.

Nybyggnadskarta

Har du tänkt bygga nytt, om, ut eller till? I så fall behöver du som regel en nybyggnadskarta (bygglovkarta).

Stadskarta

Visar byggnader, adresser och fastighetsbeteckningar  i skala 1:5000. Stadskartan uppdateras kontinuerligt och plottas ut på beställning i storlek 140 cm x 180 cm. Pris: 450 kr exkl. moms.

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar och cykelleder i Trollhättan

Adresskarta

Visar adresser i tätorter och fritidsområden. Finns att köpa hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdaterad 2017

Ortofoto (flygfoto)

När flera vertikalt tagna flygfoton sammanfogas och korrigeras för att bli skalriktiga, kallas de för ortofoton. 

Historiska kartor

Här hittar du historiska kartor och flygfoton.

Specialkartor

Vi framställer specialkartor efter kundens önskemål, till exempel för broschyrer eller evenemangskartor som hjälper besökarna att hitta rätt.

Primärkarta

Primärkarta är en "levande" produkt som löpande revideras i takt med stadens utveckling. Genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder jobbar vi ständigt med att hålla geodatabasen uppdaterad.

Senast granskad: 2015-06-18 av: Administrator (administrator)
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)