Bilden visar olika kartor som görs på kartavdelningen.

Kartor

Här är ett urval av våra kartor som vi gör på kartavdelningen. Vi framställer också specialkartor efter kundens önskemål, till exempel för broschyrer eller evenemangskartor som hjälper besökarna att hitta rätt.

Person
Kart- & mätningschef Eva Möllborn 0520 497418
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kartorna kan levereras på papper och önskar du en digital fil kan vi leverera i formaten dwg, tab, shape, eps, pdf och de flesta format för bildfiler.

Trollhättans Stad har upphovsrätt till kartdata och tar ut en avgift för användningen av dessa. Med kunder som önskar kontinuerlig tillgång till uppdaterade kartdata, upprättar vi nyttjanderättsavtal. För tillfällig användning tar vi ut en avgift enligt fastställd taxa. 

En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Visar en bild på en nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Har du tänkt bygga nytt, om, ut eller till? I så fall behöver du som regel en nybyggnadskarta (bygglovkarta).

Bilden visar stadskartan.

Stadskarta

Kartan visar byggnader, adresser och fastighetsbeteckningar  i skala 1:5000. Stadskartan uppdateras kontinuerligt och plottas ut på beställning i storlek 140 cm x 180 cm. Pris: 450 kronor exklusive moms.

Bild på cykelkarta

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar och cykelleder i Trollhättan

Bilden visar en adresskarta.

Adresskarta

Visar adresser i tätorter och fritidsområden. Finns att köpa hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Uppdateras kontinuerligt

Bilden visar ett flygfoto.

Ortofoto (flygfoto)

När flera vertikalt tagna flygfoton sammanfogas och korrigeras för att bli skalriktiga, kallas de för ortofoton. 

Bilden visar en specialkarta.

Specialkartor

Vi framställer specialkartor efter kundens önskemål, till exempel för broschyrer eller evenemangskartor som hjälper besökarna att hitta rätt.

Bilden visar en primärkarta.

Primärkarta

Primärkarta är en "levande" produkt som löpande revideras i takt med stadens utveckling. Genom fältmätningar och bearbetning av flygbilder jobbar vi ständigt med att hålla geodatabasen uppdaterad.

Senast granskad 2015-06-18 av Administrator (administrator)