En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan. 

Valnämndens preliminära rösträkning efter valet till Europaparlamentet äger rum onsdagen den 29 maj med start kl.08.00 i Trollhättans Stadshus. Förrättningen är offentlig.

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 27 maj 2019
kl. 17:30 i Sessionssalen.

Vid förhinder meddela lisbeth.romo@trollhattan.se

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsen 19-05-15. Anslaget tas ned 19-06-12.

Ansvarig nämndsekreterare: Lisbeth.romo@trollhattan.se

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll 

Kallelse till Arbetsmarknads- och socialnämnden den 27 maj klockan 13.00 i Sjuntorpsrummet.

Ansvarig nämndsekreterare Karin Engström

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-16. 

Omedelbar justering §§276-281 Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts 2019-05-16. Sista dag för överklagan 2019-06-10.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 28 maj 2019 klockan 16:00 i Åsaka-Velandarummet.

Vid förhinder meddela Jessica.linder@trollhattan.se

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Grundskoleutskottet sammanträder onsdagen den 22 maj 2019 kl 15:00.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Förskoleutskottet sammanträder tisdagen den 21 maj 2019 kl 08:30.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 22 maj 2019 kl. 15:00

i Sjuntorpsrummet.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena.k.johansson@trollhattan.se

 

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, valnämndens sammanträde 19-05-06. Anslaget tas ned 19-06-03.

Sekreterare Per.gertow@trollhattan.se

 

Protokoll justerat, omsorgsnämnden 2019-04-24. Anslaget tas ned 2019-06-01.

Ansvarig sekretare: lena.k.johansson@trollhattan.se

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

 

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2019-05-06. Anslaget tas ned 19-05-31.

Ansvarig sekreterare: dan.jonasson@trollhattan.se

 

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 19-05-06. Anslaget tas ned 19-05-31.

Ansvarig sekreterare: Johanna.linnarsson@trollhattan.se

 

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens personalutskott 2019-05-02. Anslaget tas ned 2019-05-30.

Ansvarig sekreterare Elisabeth.funck@trollhattan.se

 

Protokoll justerat, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Anslaget tas ned 2019-05-31.

Ansvarig nämndsekreterare: lisbeth.romo@trollhattan.se

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SXG 719
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: NÄL:s personalparkering vid förlossningsavdelningen

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000848

Sammanträdesdatum 2019-05-02. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2019-05-07. Sista dag för överklagan 2019-05-29.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Sammanträdesdatum 2019-04-25. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll har justerats 2019-05-07. Sista dag för överklagan 2019-05-29.

Ansvarig nämndssekreterare Karin Engström

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-05-29.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunrevisionens protokoll från 2019-04-24 med paragrafer 1-7 är justerat 2019-05-02. Anslaget tas ned 2019-05-25.

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-25 är justerat. Anslaget tas ned 2019-05-24.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena.andersson@trollhattan.se

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

 

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-05-27.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-05-27.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Omedelbar justering § 85, Utbildningsnämnden 2019-04-30. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-05-24.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till närliggande plats på Djupebäcksgatan. Fordonen hindrade stadens entreprenör från att genomföra asfalteringsarbeten. Fordonen stod parkerade på parkeringsförbud.

Fordon 1:
Registreringsnummer: XEX 071
Fabrikat: Audi
Typ: A3
Ursprunglig uppställningsplats: Tingvallavägen mem 5

Fordon 2:
Registreringsnummer: WBC 295
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställnigsplats: Tingvallavägen mem 1

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-04-23 är justerat. Anslaget tas ned 2019-05-22.

Anvarig nämndsekreterare: jessica.linder@trollhattan.se

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SRW 191
Fabrikat: Alfa Romeo
Typ: 147
Ursprunglig uppställningsplats: Bergkullevägen (Riksbyggens parkering, Trollhättehus 12)

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000801

Utbildningsnämnden sammanträder 2019-04-30 kl 13:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Grundskoleutskottet sammanträder onsdagen den 24 april 2019 kl 15:00.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Förskoleutskottet sammanträder tisdagen den 23 april 2019 kl 08:30.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

§87 justerad Arbetsmarknad- och socialnämnden.

Sammanträdesdatum 19-04-16. Sista dag för överklagan 2019-05-09.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-05-10.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TKE 386  
Fabrikat: Renault
Typ: BA  
Ursprunglig uppställningsplats: Paradisvägens parkering vid Paradisskolan

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000791

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: RKY 633
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan
Diarienummer SBF 2019-000750

Registreringsnummer: KOO 640
Fabrikat: Volvo
Typ: V50
Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan
Diarienummer SBF 2019-000747

Fordonen flyttades med anledning av att de stod parkerade utmed gata reglerad med tillfälligt parkeringsförbud och för att de utgjorde hinder för grävningsarbeten på Järnvägsgatan mellan Österlånggatan och Storgatan.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

 

Utbildningsnämnden sammanträder 2019-04-16 kl 17:00 i Filmhörnan.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-05-03.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RHU 369
Fabrikat: Skoda
Typ: Pick-up
Ursprunglig uppställningsplats: Nohabgatan mem 12E

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000598

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RUY 777
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Polo
Ursprunglig uppställningsplats: Pendelparkeringen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000548

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CCS 119
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Polo
Ursprunglig uppställningsplats: Fastigheten Björkelund i Västbjörke

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000570

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FWO 957
Fabrikat: Peugeot
Typ: 306
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 70

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000493

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CT 96 PTR
Fabrikat: Ford
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Lantmannavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000537

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: utan registreringsskyltar
Fabrikat: Chrysler
Typ: Sebring
Ursprunglig uppställningsplats: Parkering på Citronfjärilen, Lextorpsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000347

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: Fordon utan registreringsskylatr
Fabrikat: Volvo
Typ: V70
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats på Citronfjärilen, Lextorp

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000347

Senast granskad 2019-05-21 av Per Ivarsson