En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-06-23.

Sista dag för överklagan 2020-08-17.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Protokoll från 2020-06-24 med paragraf 5 är justerat 2020-07-08. Sista dag för överklagan är 2020-07-30.

Kommunrevisionens handlingar och protokoll.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-06-17 med paragrafer 184-212 är justerat 2020-06-24. Sista dag för eventuell överklagan är 16 juli.

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Protokollet hittar du i länken nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-12. Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2020-07-16.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Överförmyndarnämndens mötesprotokoll från 2020-06-17 med paragrafer §1-5 är justerat 2020-06-23. Sista dag för överklagan 2020-07-15.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2020-06-16 med paragrafer 25-30 är justerat 2020-06-23. Sista dag för eventuell överklagan är 15 juli.

Kultur- och fritidnämndens handlingar och protokoll

 

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-06-22 med paragrafer 101–117 är justerat 2020-06-22.

Sista dagen för överklagan 2020-07-14.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Beslut om upphävande av eldningsförbud (Dnr KS 2020/00357).

På grund av ogynnsamma brandriskvärden beslutade Trollhättans Stad 2020-05-29 om införande av eldningsförbud i kommunen. Efter rekommendation från Närf och i samråd med Västra Götalands länsstyrelse finns inte längre förutsättningar för fortsatt eldningsförbud.

Tjänsteperson i beredskap beslutar att upphäva rådande eldningsförbud i Trollhättans kommun. 

Beslutet gäller från och med 2020-06-22 klockan 12:00 tills annat beslut fattas. 

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-07-13
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-07-10.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-07-10

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-06-10 med paragrafer 146-176 är justerat 2020-06-16.

Sista dagen för överklagan är 2020-07-08

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: ANR 164
Fabrikat: Volvo
Typ: S70
Ursprunglig uppställningsplats: (Övre) Drottninggatan mittemot nr 78

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-22

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FFK 119
Fabrikat: VW Passat
Ursprunglig uppställningsplats: Myrgången

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-20

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SLN762
Fabrikat: Opel
Typ: Astra Kombi
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats på Resecentrum i Trollhättan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-21

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RXN 212
Fabrikat: Peugeot
Typ: 206
Ursprunglig uppställningsplats: Myrtuvevägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-18

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TZZ 826
Fabrikat: Audi
Typ: A4
Ursprunglig uppställningsplats: Karlstorpsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-14

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NDS351
Fabrikat: Fiat
Typ: Ducato Frankia 570TR
Ursprunglig uppställningsplats: Skrällebergsvägens 14-dagarsparkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-16

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: NDG 887
Fabrikat: Jaguar
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering
Diarienummer: Bilflytt 2020-11

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TUH 526
Fabrikat: Renault
Typ: Laguna
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 105

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-3

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CKJ 919
Fabrikat: Ford 
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Stridsbergsgatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr Bilflytt 2020-9

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTW 651
Fabrikat: Audi
Typ: A6 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Trafikplats Vittene

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-8

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: XSH 813
Fabrikat: Audi
Typ: A4 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-7

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TCT870
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5 Vector Sportcombi
Ursprunglig uppställningsplats: Kungsgatan

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-6

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TWX027
Fabrikat: Volvo
Typ: S + V70
Ursprunglig uppställningsplats: På gräsmatta vid sidan av Lexingtons fritidsgård

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-4

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: GGU 810
Fabrikat: Opel
Typ: Vivaro
Ursprunglig uppställningsplats: Norra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-1

Senast granskad 2020-07-24 av Cecilia Wilson