Analog anslagstavla i kork, med massor av post-it-lappar på

Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TXE 633
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Dicksonsgatan 6

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001204

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OPT 947
Fabrikat: Mazda
Typ: 323
Ursprunglig uppställningsplats: Kraftstadens parkeringsplats på innovatumområdet

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001171

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WNN 009
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: Hjortmossegatan 85

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001167

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-07-03. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-25.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Omedelbara justeringar §§ 446 och 447.

Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-23.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Protokollet har justerats 2018-06-28, §§ 85-108. Sista dag för överklagan är 2018-07-20. 
Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Handlingar och protokoll, Kommunfullmäktige

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-17.
Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Byggnads- och trafiknämndens protokoll, §§ 234-267 är justerade.
Sammanträdesdatum 2018-06-19.
Protokollet har justerats 2018-06-25. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-17.
Ansvarig nämndsekreterare är Lena Andersson 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Överförmyndarnämndens protokoll är justerat.
Protokollet justerades 2018-06-25.

Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-17. Ansvarig för protokollet är Carina Jansson

Utbildningsnämndens förskole- och grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-07-11. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Protokollet har justerats 2018-06-21. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-17. Ansvarig för protokollet är Majvor Smedberg

Kultur- och fritidsnämndens handlingar

Sammanträdesdatum 2018-06-13.
Miljönämndens protokoll har justerats 2018-06-19, sista dag för överklagan 2018-07-13.

Ansvarig nämndssekreterare Sofia Lindström

Handlingar och protokoll, Miljönämnden

Valnämndens protokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-06-18. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-08. Ansvarig för protokollet är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll.

Protokoll för Kommunstyrelsen har justerats 2018-06-13. Sista dag för överklagan är 2018-07-08. 
Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Handlingar och protokoll, Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunfullmäktige i Trollhättan. Fullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Stadshuset, måndag den 25 juni 2018 klockan 17.30.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Kallelse till byggnads- och trafiknämndens möte som sammanträder i Stadshuset, Stadsrummet, tisdag den 19 juni 2018 klockan 08.00.

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan. Nämnden sammanträder i Åsaka Velandarummet, tisdagen den 19 juni 2018 klockan 16.00. 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder 2018-06-19 kl 15:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Miljönämnden sammanträder onsdag den 13 juni 2018 klockan 16:30 i Sjuntorpsrummet. 

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.
Miljönämndens handlingar och protokoll

Förskole- och grundskoleutskottet sammanträder tisdagen den 12 juni 2018 kl 15:00.
De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Ansvrig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-06-28. Ansvarig nämndsekreterare är Lisbeth Romo.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: ULN 452 Fabrikat: Saab Typ: 9-5 Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats vid Håjums begravningsplats

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000987

Byggnads- och trafiknämndens protokoll är justerat, §§ 142-182.
Sammanträdesdatum 2018-05-24.
Protokollet har justerats 2018-06-01. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-06-25.
Ansvarig nämndsekreterare är Lena Andersson 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Protokollet har justerats 2018-06-21. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-17. Ansvarig för protokollet är Majvor Smedberg

Kultur- och fritidsnämndens handlingar

Utbildningsnämndens förskole- och grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-07-11. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2018-07-17.
Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

  • Omsorgsnämndens möte den 13 juni 2018 är inställt.
  • Omsorgsnämndens Äldreomsorgsutskott den 11 juni 2018 är inställt.
  • Omsorgsnämndens utskott för omsorg/psykiatri den 12 juni 2018 är inställt.

Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden den 4 juni 2018 hålls som planerat.

Sammanträdesdatum 2018-05-23.
Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2018-06-21.

Ansvarig nämndssekreterare Kristina Rynvall

Handlingar och protokoll, Omsorgsnämnden

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: UDO 548
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000907

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KUA 719
Fabrikat: Cabby husvagn
Typ:Nova 473 CT
Ursprunglig uppställningsplats: Fastighetsparkering tillhörande Sylteskolan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000905

Protokollet har justerats 2018-05-21. Sista dag för överklagan är 2018-06-15.
Ansvarig nämndsekreterare är Ulla Andersson

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2018-06-13.
Miljönämndens protokoll har justerats 2018-06-19, sista dag för överklagan 2018-07-13.

Ansvarig nämndssekreterare Sofia Lindström

Handlingar och protokoll, Miljönämnden

Protokoll för Kommunstyrelsen har justerats 2018-06-13. Sista dag för överklagan är 2018-07-08. 
Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Handlingar och protokoll, Kommunstyrelsen

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: LCY 707
Fabrikat: Volvo
Typ: XC60
Ursprunglig uppställningsplats: Nygatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Lena Ekman

Diarienr SBF 2018-000798

Protokollet har justerats 2018-05-21. Sista dag för överklagan är 2018-06-15.
Ansvarig nämndsekreterare är Ulla Andersson

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OEP 310
Fabrikat: BMW
Typ: X4
Ursprunglig uppställningsplats: Österlånggatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000777

Utbildningsnämndens protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-06-28. Ansvarig nämndsekreterare är Lisbeth Romo.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Senast granskad: 2018-07-06 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)