En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Förvaltningschef Lena Johansson 0520-49 71 00
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Protokoll justerat, kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott 2021-01-12. Sista dag för överklagan är 2021-02-16.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskotts handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder torsdagen den 28 januari 2021 kl. 13:00

i Sessionssalen.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sociala utskottsprotokoll är justerat. 
Sammanträdesdatum 2021-01-14.

Sista dag för överklagan 2021-02-15.

Ansvarig utskottssekreterare Ylva Friggerdal

Protokoll justerat, kommunstyrelsens miljöutskott 2021-01-12. Sista dag för överklagan är 2021-02-13.

Kommunstyrelsens miljöutskotts handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll från 2021-01-20 med paragrafer §1-5 är justerat 2021-01-22. Sista dag för eventuell överklagan 2021-02-13.

Detaljplan för del av Nyckleby 1:34 med flera, Upphärad, är ute på granskning till och med den 11 februari 2021. 

Del av Nyckleby 1:34 med flera

Underrättelse om granskning.pdf

 

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-01-20 med paragrafer 1–26 & 28–29 är justerat 2021-01-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-02-16.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-01-20 med paragrafer 27 är justerat 2021-01-20. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-02-11.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Omedelbar justering §§ 2-5, 16-20 Arbetsmarknads- och socialnämndes sociala utskott. Sammanträdesdatum 2021-01-14.

Sista dag för överklagan 2021-02-08.

Ansvarig utskottssekreterare Ylva Friggerdal

 

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde onsdagen den 20 januari 2021 kl. 08:30 i Sessionssalen.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Omedelbar justering §1 av Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll. Sammanträdesdatum 2021-01-11.

Sista dag för överklagan 2021-02-23.

Ansvarig utskottssekreterare Ylva Friggerdal

Kallelse till Utbildningsnämndens förskoleutskott den 12 januari 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-12-17 är justerat 2020-12-21. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2021-01-12. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2020-12-15 med paragrafer 41-49 är justerat 2020-12-21. Sista dag för eventuell överklagan är 11 januari.

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

 

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.

Sista dag för överklagan är 2021-01-12.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-12-14 med paragrafer 217–232 och 234–235 är justerat 2020-12-18. Sista dag för eventuell överklagan är 2021-01-09.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll från 2020-12-16 med paragrafer §1-10 är justerat 2020-12-18. Sista dag för eventuell överklagan 2021-01-10.

 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: HST 986
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Pick-up 1,9 TD
Ursprunglig uppställningsplats: Ulfsparregatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-67

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-12-14 med paragrafer 217–232 och 234–235 är justerat 2020-12-18. Sista dag för eventuell överklagan är 2021-01-09.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Omsorgsnämndens protokoll från 2020-12-11 har justerats, sista dag för överklagan 2021-01-08.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson


Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-01-07.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-01-07.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-12-14 med paragraf 233 är justerat 2020-12-14. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-01-05. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson

Valnämndens protokoll från 2020-12-09 med paragrafer §§ 4-5 är justerat 2020-12-14. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-01-05. 

Ansvarig för protokollet är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-12-14 med paragraf 233 är justerat 2020-12-14. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-01-05. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-12-02 med paragrafer 291-315- 317-331 är justerat 2020-12-08. Sista dagen för eventuell överklagan är 2020-12-30. 

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-12-02 med paragraf 316 är justerat 2020-12-02.

Sista dagen för överklagan är 2020-12-24. 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Detaljplan för Älvhög 3 m.fl., Centrala Staden, är ute på samråd till den 11 januari 2021.

Älvhög 3 med flera

Kungörelse inför samråd.pdf

Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad, är ute på granskning till och med den 16 december 2020.

Fönstersmygen 1

Underrättelse om granskning.pdf

Detaljplan för Plankan 9 med flera, etapp 2, Hojum är ute på granskning till den 23 november 2020. 

Plankan 9 med flera, etapp 2

Underrättelse om granskning.pdf

Kommunstyrelsen har den 12 oktober reviderat de allmänna lokala föreskrifterna för Överby/Innovatum. 

Lokala allmänna föreskrifter

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunsekreterare Izabel Johansson

Detaljplan för Kvarteret Oden, Centrala Staden, är ute på samråd till den 16 december 2020. 

Kvarteret Oden

Kungörelse inför samråd.pdf

 

Detaljplan för Läkaren 1 och 3 med flera, Karlstorp, är ute på granskning till den 26 oktober 2020. 

Läkaren 1 och 3 med flera

Underrättelse om granskning.pdf

Senast granskad 2021-01-25 av Marie Johansson Nordqvist