Analog anslagstavla i kork, med massor av post-it-lappar på

Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Valnämndens protokoll har justerats 2018-03-19. Sista dag för  överklagan är 2018-04-09. 

Ansvarig nämndsekreterare är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder 2018-03-26 kl 14:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Kallelse till byggnads- och trafiknämndens möte som sammanträder i Stadshuset, Stadsrummet, torsdag den 22 mars 2018 klockan 08.00.

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-03-14. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-04-05.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Protokollet har justerats 2018-03-14. Sista dag för överklagan är 2018-04-05.
Ansvarig nämndsekreterare är Ulla Andersson

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder 2018-03-27 kl 13:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 21 mars 2018 klockan 08:30 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.
Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 21 mars 2018 klockan 15:00 i Åsaka-Velandarummet. 

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.
Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-03-08. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-04-02.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Utbildningsnämndens protokoll, med paragraferna 17, 20-24, 26 och 28-34 har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-29.
Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Byggnads- och trafiknämndens protokoll är justerat. Paragrafer §§ 51-98.
Sammanträdesdatum 2018-02-27.
Protokollet har justerats 2018-03-07. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-29.
Ansvarig nämndsekreterare är Lena Andersson 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-03-01. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-26. Ansvarig för protokollet är Pär Hellsten

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-03-01. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-26.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Utbildningsnämndens protokoll, med paragraferna 18-19, 25 och 27, har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-03-21. Ansvarig nämndsekreterare är Lisbeth Romo.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens förskole- och grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för  överklagan är 2018-03-21. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2018-02-21.
Miljönämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2018-03-22.

Ansvarig nämndssekreterare Sofia Lindström

Handlingar och protokoll, Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21.
Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2018-03-22.

Ansvarig nämndssekreterare Kristina Rynvall

Handlingar och protokoll, Omsorgsnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-02-26. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-21. Ansvarig för protokollet är Pär Hellsten

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokoll för Kommunstyrelsen har justerats 2018-02-26. Sista dag för överklagan är 2018-03-20. 
Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Handlingar och protokoll, Kommunstyrelsen

Protokollet har justerats 2018-02-22. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-20. Ansvarig för protokollet är Majvor Smedberg

Kultur- och fritidsnämndens handlingar

Överförmyndarnämndens protokoll är justerat. Protokollet justerades 2018-02-23.
Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-19. Ansvarig för protokollet är Carina Jansson

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-02-22. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-03-19.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTJ 768
Fabrikat: Peugeot
Typ: 206
Ursprunglig uppställningsplats: Göteborgsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000025

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SBF 335
Fabrikat: Renault
Typ: BA
Ursprunglig uppställningsplats: Gärdhemsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000011

Senast granskad: 2018-03-19 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)