En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Grundskoleutskottet sammanträder onsdagen den 18 september 2019 kl 15:00.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Förskoleutskottet sammanträder tisdagen den 17 september 2019 kl 08:30.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Överförmyndarnämndens protokoll från möte 2019-09-11 är nu justerat.

Protokollet justerades 2019-09-11. Sista dag för eventuell överklagan är 2019-10-04.

Ansvarig för protokollet är Carina Jansson.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FNA 486
Fabrikat: Ford
Typ: Daw Focus
Ursprunglig uppställningsplats: Drottninggatan 60

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001444

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder 2019-09-18 klockan 13.00 i framtiden, stadshuset.

Sammanträdesdatum 2019-08-28.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2019-10-05.

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 september 2019 klockan 17:30 i Sessionssalen.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll.

Sammanträdesdatum 2019-09-05. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll är justerat 2019-09-10. Sista dag för överklagan 2019-10-02.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Protokoll justerat, kommunstyrelsen 2019-09-04. Sista dag för eventuell överklagan 2019-10-01.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2019-09-05. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll är justerat 2019-09-06. Sista dag för överklagan 2019-09-30.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-09-04 med paragraf 251 är justerat 2019-09-04.

Sista dag för eventuell överklagan är 2019-09-26.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

 

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: MTC 527
Fabrikat: Mercedes-Benz
Typ: 639
Ursprunglig uppställningsplats: Dannebackens parkering
Diarienummer SBF 2019-001371

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-29 är justerat.
Anslaget tas ner 2019-09-26.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena Andersson

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Protokoll justerat Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-29. Sista dag för överklagan 2019-09-25.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

 

Protokollet för Kommunstyrelsens samordningsutskott 2019-08-27 är justerat. Sista dag för överklagande är 2019-09-25.

Ansvarig sekreterare: Marie Johansson Nordqvist

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-09-25.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FXE 453
Fabrikat: Volvo
Typ: S40
Ursprunglig uppställningsplats: Lextorpsvägen 985

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001367

Protokollet för Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2019-08-22 är justerat. Sista dag för överklagande är 2019-09-20.

Ansvarig sekreterare dan.jonasson@trollhattan.se

 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2019-08-27 med paragrafer 38-41 är justerat 2019-08-28. Sista dag för överklagan är 2019-09-18.

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-09-20.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-09-20.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RMD 044
Fabrikat: Volvo
Typ: V70
Ursprunglig uppställningsplats: Edsborgs parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001314

Överförmyndarnämndens protokoll från möte 2019-08-21 är nu justerat.

Protokollet justerades 2019-08-26. Sista dag för eventuell överklagan är 2019-09-17.

Ansvarig för protokollet är Carina.jansson@trollhattan.se

 

 

Utbildningsnämnden sammanträder 2019-08-27 kl 15:30 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: EDU 977
Fabrikat: Saab
Typ: 9000
Ursprunglig uppställningsplats: Erik Carlssons parkering

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001267

Beslut om upphävande av eldningsförbud

På grund av ogynnsamma brandriskvärden beslutade Trollhättans Stad 2019-07-26 om införande av eldningsförbud i kommunen. Efter rekommendation från Närf och i samråd med Västra Götalands länsstyrelse finns inte längre förutsättningar för fortsatt eldningsförbud. 

Tjänsteperson i beredskap beslutar att upphäva rådande eldningsförbud i Trollhättans kommun. 

Beslutet gäller från och med 2019-08-05 kl 12:00 tills annat beslut fattas. 

Beslut om införande av eldningsförbud, lägre nivå, gäller från och med 2019-07-26 kl 12:00. 

Beslut om eldningsförbud, lägre nivå.

Ansökan om bygglov, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07, har inkommit från KB Älvshögsborg om uppställning av airdome över 50-metersbassängen tillhörande badanläggningen inom fastigheten Älvhög 3. Airdome är ett tält i vit PVC som bärs av övertryck från ventilationsaggregat. Tältet har en bredd på 25 m, en längd på 60 m och en höjd på 9 m.

Tältet kommer att vara uppställt under perioden oktober–april så att 50-metersbassängen kan nyttjas vintertid. Under perioden maj-september kommer tältet inte vara uppställt.

Har ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 5 augusti 2019. Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se eller

Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 38 TROLLHÄTTAN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Illustration tillfälligt tält

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WDN 746
Fabrikat: Renault
Typ: Master
Ursprunglig uppställningsplats: Larmvägen

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001145

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WLJ 828
Fabrikat: Opel
Typ: Astra
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 110

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001104

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OTO 903
Fabrikat: Volvo
Typ: 744-882 GL/T-PKT
Ursprunglig uppställningsplats: I strandkanten på badplatsen i Vårhaga, Sjölanda

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001071

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: Fordon stod utan regskyltar (RCA352)
Fabrikat: Subaru
Typ: Legacy
Ursprunglig uppställningsplats: Grundbergsvägen 12

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000929

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SXG 719
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: NÄL:s personalparkering vid förlossningsavdelningen

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000848

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till närliggande plats på Djupebäcksgatan. Fordonen hindrade stadens entreprenör från att genomföra asfalteringsarbeten. Fordonen stod parkerade på parkeringsförbud.

Fordon 1:
Registreringsnummer: XEX 071
Fabrikat: Audi
Typ: A3
Ursprunglig uppställningsplats: Tingvallavägen mem 5

Fordon 2:
Registreringsnummer: WBC 295
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Tingvallavägen mem 1

Senast granskad 2019-09-13 av julia.leonsson@trollhattan.se