Analog anslagstavla i kork, med massor av post-it-lappar på

Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: UDO 548
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000907

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KUA 719
Fabrikat: Cabby husvagn
Typ:Nova 473 CT
Ursprunglig uppställningsplats: Fastighetsparkering tillhörande Sylteskolan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000905

Protokollet har justerats 2018-05-21. Sista dag för överklagan är 2018-06-15.
Ansvarig nämndsekreterare är Ulla Andersson

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2018-05-16.
Miljönämndens protokoll har justerats 2018-05-22, sista dag för överklagan 2018-06-15.

Ansvarig nämndssekreterare Sofia Lindström

Handlingar och protokoll, Miljönämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-05-21. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-06-13.

Ansvarig nämndsekreterare är Mette Fossum

Överförmyndarnämndens protokoll är justerat.
Protokollet justerades 2018-05-21.

Sista dag för eventuell överklagan är 2018-06-12. Ansvarig för protokollet är Carina Jansson

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan. Nämnden sammanträder i Åsaka Velandarummet, tisdagen den 29 maj 2018 klockan 16.00. 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder 2018-05-28 kl 15:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Utbildningsnämnden sammanträder 2018-05-29 kl 14:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Protokoll (§§ 100-118) för Kommunstyrelsen har justerats 2018-05-14. Sista dag för överklagan är 2018-06-05. 
Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Handlingar och protokoll, Kommunstyrelsen

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: LCY 707
Fabrikat: Volvo
Typ: XC60
Ursprunglig uppställningsplats: Nygatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Lena Ekman

Diarienr SBF 2018-000798

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-05-04. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-05-29.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson

Valnämndens protokoll §§ 10-12 har justerats 2018-05-04. Sista dag för  överklagan är 2018-05-28. 

Ansvarig nämndsekreterare är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll

Byggnads- och trafiknämndens protokoll, §§ 142-182 är justerade.
Sammanträdesdatum 2018-04-25.
Protokollet har justerats 2018-05-03. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-05-25.
Ansvarig nämndsekreterare är Lena Andersson 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård) är ute på granskning (2) till den 28 maj

 Underrättelse om granskning.pdf

Ryrs gård

Protokollet har justerats 2018-05-21. Sista dag för överklagan är 2018-06-15.
Ansvarig nämndsekreterare är Ulla Andersson

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OEP 310
Fabrikat: BMW
Typ: X4
Ursprunglig uppställningsplats: Österlånggatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000777

Utbildningsnämndens protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-05-21. Ansvarig nämndsekreterare är Lisbeth Romo.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Protokollet har justerats 2018-04-26. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-05-22. Ansvarig för protokollet är Majvor Smedberg

Kultur- och fritidsnämndens handlingar

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: URJ 703
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: Torngatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000615

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RZD 063 Fabrikat: Mazda Typ: 626

Ursprunglig uppställningsplats: Bostads AB Eidars parkeringsplats på Granngården

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000565

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: REU 275
Fabrikat: Ford
Typ: Focus
Ursprunglig uppställningsplats: Bostads AB Eidars parkeringsplats på Granngården

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000564

Senast granskad: 2018-05-25 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)