En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Förvaltningschef Lena Johansson 0520-49 71 00
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott 2020-10-13. Sista dag för överklagan är 2020-11-19.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskotts handlingar och protokoll

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens miljöutskott 2020-10-13. Sista dag för överklagan är 2020-11-19.

Kommunstyrelsens miljöutskotts handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 2 november 2020 kl. 13:00 i Sessionssalen.

Kommunfullmäktiges webbsändning

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens mötesprotokoll från 2020-10-21 med paragrafer §1-6 är justerat 2020-10-23. Sista dag för överklagan 2020-11-17.

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-10-15.

Sista dag för överklagan 2020-11-16.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-10-21 med paragrafer 244–262 är justerat 2020-10-23.

Sista dagen för överklagan är 2020-11-14. 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Omedelbar justering § 276-278 Arbetsmarknads- och socialnämndes protokoll. Sammanträdesdatum 2020-10-22.

Sista dag för överklagan 2020-11-16.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-10-21 med paragraf 262 är omedelbart justerat 2020-10-21. 

Sista dag för överklagan 2020-11-12.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: PYH 128
Fabrikat: Ford
Typ: BA7 Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-55

Kallelse till Utbildningsnämndens sammanträde den 27 oktober 2020.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-10-12 med paragrafer 153–176 & 178–198 är justerat 2020-10-16. Sista dagen för eventuell överklagan är 2020-11-07. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Omsorgsnämnden sammanträder fredagen den 23 oktober 2020 klockan 8:30 i Sessionssalen.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens samordningsutskott 2020-10-13. Sista dag för överklagan är 2020-11-06.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 21 oktober 2020.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde onsdag den 21 oktober klockan 08:30 i sessionssalen.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens ekonomiutskott 2020-10-06. Sista dag för överklagan är 2020-11-04.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-10-01. 

Sista dag för överklagan 2020-10-29.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Ombedelbar justering § 418-421 av Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll. Sammansträdesdatum 2020-10-06. 

Sista dag för överklagan 2020-10-29.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-09-30 med paragrafer 213-240, 243 är justerat 2020-10-05. Sista dag för överklagan 2020-10-28.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-09-22 är justerat. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-10-21.

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Detaljplan för Läkaren 1 och 3 med flera, Karlstorp, är ute på granskning till den 26 oktober 2020. 

Läkaren 1 och 3 med flera

Underrättelse om granskning.pdf

Senast granskad 2020-10-28 av Marie Johansson Nordqvist