En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan. 

Kommunstyrelsens samordningsutskott sammanträder 2019-11-19 klockan 08.30 i sjuntorpsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 november 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen. 

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder torsdagen den 21 november 2019 klockan 08.00 i Stadsrummet. 

Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson.

Handlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges protokoll från 2019-11-04 med paragrafer 242 -253 är justerat 2019-11-15. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-08. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-11-13 med paragrafer 314 - 337 är justerat 2019-11-15. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-08. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskott sammanträder den 20 november klockan 15:00.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskott sammanträder den 19 november klockan 8:30.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder torsdagen den 21 november 2019 klockan 15.00 i Sjuntorpsrummet.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar Arbetsmarknads- och socialnämnden

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder 2019-11-20 klockan 13.00 i framtiden, stadshuset.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 20 november 2019 kl. 15:00 i Sjuntorpsrummet.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Detaljplan för kvarteret Gullön, centrala staden, är ute på granskning till den 6 december 2019.

Kvarteret Gullön

Underrättelse om granskning.pdf

Protokoll justerat, Kommunrevisionen 2019-10-30. Sista dag för överklagan är 2019-12-03.

Kommunrevisionens protokoll och handlingar

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde tisdagen den 19 november 2019 kl. 16:00 i Åsaka-Velandarummet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2019-10-31. Sista dag för överklagan 2019-11-26.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2019-10-24. Sista dag för överklagan 2019-11-25.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar Arbetsmarknads- och socialnämnden

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-11-25.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2019-10-31. Sista dag för överklagan 2019-11-25.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24 är justerat. 
Anslaget tas ned 2019-11-21.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena Andersson

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-11-22.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-11-22.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Detaljplan för del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1, Hjulkvarn är ute på samråd till den 11 december 2019.

Del av Hjulkvarnelund

Kungörelse.pdf

Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik är ute på samråd till den 11 december 2019.

Knorretorpet, Vårvik

Kungörelse.pdf

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129).

Registreringsnummer: SDX 732
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Hjortmossegatan

Sammanträdesdatum 2019-10-23. Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2019-11-22.

Ansvarig nämndssekreterare Lena K Johansson

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Valnämndens protokoll från 2019-10-22 med paragrafer 20 är justerat 2019-10-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-11-18. 

Ansvarig för protokollet är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-10-23 med paragrafer 290-313 är justerat 2019-10-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-11-18. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från 2019-11-04 med paragrafer 242 -253 är justerat 2019-11-15. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-08. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-10-23 med paragrafer 290-313 är justerat 2019-10-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-11-18. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WLA 615
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: Karlstorpsvägen

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001533

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129). 


Registreringsnummer: EFO 686
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: p-huset Merkurius (Citypark)

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: oregistrerad
Fabrikat: Fiat
Typ: okänt
Ursprunglig uppställningsplats: Gärdhemsvägen mellan Gärdhemsrondellen och Hojums begravningsplats

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001460

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FNA 486
Fabrikat: Ford
Typ: Daw Focus
Ursprunglig uppställningsplats: Drottninggatan 60

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001444

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: MTC 527
Fabrikat: Mercedes-Benz
Typ: 639
Ursprunglig uppställningsplats: Dannebackens parkering
Diarienummer SBF 2019-001371

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FXE 453
Fabrikat: Volvo
Typ: S40
Ursprunglig uppställningsplats: Lextorpsvägen 985

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001367

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RMD 044
Fabrikat: Volvo
Typ: V70
Ursprunglig uppställningsplats: Edsborgs parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001314

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: EDU 977
Fabrikat: Saab
Typ: 9000
Ursprunglig uppställningsplats: Erik Carlssons parkering

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001267

Ansökan om bygglov, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07, har inkommit från KB Älvshögsborg om uppställning av airdome över 50-metersbassängen tillhörande badanläggningen inom fastigheten Älvhög 3. Airdome är ett tält i vit PVC som bärs av övertryck från ventilationsaggregat. Tältet har en bredd på 25 m, en längd på 60 m och en höjd på 9 m.

Tältet kommer att vara uppställt under perioden oktober–april så att 50-metersbassängen kan nyttjas vintertid. Under perioden maj-september kommer tältet inte vara uppställt.

Har ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 5 augusti 2019. Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se eller

Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 38 TROLLHÄTTAN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Illustration tillfälligt tält

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WDN 746
Fabrikat: Renault
Typ: Master
Ursprunglig uppställningsplats: Larmvägen

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001145

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WLJ 828
Fabrikat: Opel
Typ: Astra
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 110

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001104

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OTO 903
Fabrikat: Volvo
Typ: 744-882 GL/T-PKT
Ursprunglig uppställningsplats: I strandkanten på badplatsen i Vårhaga, Sjölanda

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001071

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: Fordon stod utan regskyltar (RCA352)
Fabrikat: Subaru
Typ: Legacy
Ursprunglig uppställningsplats: Grundbergsvägen 12

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000929

Senast granskad 2019-11-19 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se