Analog anslagstavla i kork, med massor av post-it-lappar på

Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WYY 377
Fabrikat: Chrysler
Typ: Sebring
Ursprunglig uppställningsplats: Ulfsparregatan mittemot nr 11

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001524

Kallelse till byggnads- och trafiknämndens möte som sammanträder i Stadshuset, Sessionssalen, torsdag den 27 september 2018 klockan 13.00.

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan. Nämndens sammanträde är i Åsaka/Velandarummet, tisdagen den 25 september 2018 klockan 16.00. 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder måndag den 24 september 2018 kl. 15:00
i Åsaka-Velandarummet.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Förskole- och grundskoleutskottet sammanträder tisdagen den 18 september 2018 kl 15:00.

Ansvrig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Utbildningsnämnden sammanträder 2018-09-25kl 15:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst sammanträder för behandling av budget och verksamhetsplan 2017-2019 fredagen den 28 september, klockan 10.00.

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10.

Budget och verksamhetsplanen går att ta del av på förbundets kansli på Barlastgatan 2, Göteborg, e-post: kansli@tolkformedlingvast.se, telefon 031-211 73 70.

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-09-14. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-10-08.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson.

Valnämndens protokoll §§ 22-23 har justerats 2018-09-10. Sista dag för  överklagan är 2018-10-01. 

Ansvarig nämndsekreterare är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll

Protokoll för Kommunstyrelsen har justerats 2018-09-07. Sista dag för överklagan är 2018-10-01. 
Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Handlingar och protokoll, Kommunstyrelsen

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: DJJ 938
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Passat
Ursprunglig uppställningsplats: Torparegatan 22 på brf Stigbygelns parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001413

Byggnads- och trafiknämndens protokoll är justerat, §§ 268-301.
Sammanträdesdatum 2018-08-30.
Protokollet har justerats 2018-09-05. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-09-27.
Ansvarig nämndsekreterare är Lena Andersson 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SNA 497
Fabrikat: Chrysler
Typ: Grand Voyager
Ursprunglig uppställningsplats: Lidl:s parkering i Trollhättan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001396

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2018-08-25.
Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Slutlig rösträkning av de allmänna valen kommer att påbörjas måndagen den 10 september 2018 klockan 8.00 och beräknas vara avslutad under kvällen den 20 september 2018.

Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan. Valen kommer att räknas i ordningen val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Telefon till rösträkningslokalen: 010-224 55 45.

 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Protokollet har justerats 2018-09-03. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-09-25. Ansvarig för protokollet är Majvor Smedberg

Kultur- och fritidsnämndens handlingar

Valnämndens protokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-08-29. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-09-24. Ansvarig för protokollet är Per Gertow

Sammanträdesdatum 2018-08-30. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll har justerats 2018-09-03. Sista dag för överklagan 2018-09-27.

Ansvarig nämndssekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-29.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dagen för överklagan 2018-09-22.

Ansvarig nämndssekreterare Kristina Rynvall

Handlingar och protokoll, Omsorgsnämnden

Valnämndens preliminära rösträkning efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 äger rum onsdagen den 12 september med start kl.08.00 i Trollhättans Stadshus.

Förrättningen är offentlig.

 

Valnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-22.
Miljönämndens protokoll har justerats 2018-08-28, sista dag för överklagan 2018-09-21.

Ansvarig nämndssekreterare Sofia Lindström

Handlingar och protokoll, Miljönämnden

Utbildningsnämndens förskole- och grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-09-19. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 september 2018 klockan 08:30 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.
Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KGA 020
Fabrikat: Saab
Typ: 9000
Ursprunglig uppställningsplats: Hallebergsgatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001343

Kallelse till byggnads- och trafiknämndens möte som sammanträder i Stadshuset, Sessionssalen, torsdag den 27 september 2018 klockan 13.00.

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden

Omsorgsnämnden sammanträder måndag den 24 september 2018 kl. 15:00
i Åsaka-Velandarummet.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan. Nämndens sammanträde är i Åsaka/Velandarummet, tisdagen den 25 september 2018 klockan 16.00. 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder 2018-09-25kl 15:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2018-08-14.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dagen för överklagan 2018-09-06.

Ansvarig nämndssekreterare Kristina Rynvall

Handlingar och protokoll, Omsorgsnämnden

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TXE 633
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Dicksonsgatan 6

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001204

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OPT 947
Fabrikat: Mazda
Typ: 323
Ursprunglig uppställningsplats: Kraftstadens parkeringsplats på innovatumområdet

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001171

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WNN 009
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: Hjortmossegatan 85

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001167

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: ULN 452 Fabrikat: Saab Typ: 9-5 Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats vid Håjums begravningsplats

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000987

Senast granskad: 2018-09-21 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)