En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Förvaltningschef Lena Johansson 0520-49 71 00
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-11-23 med paragrafer 199–204, 206–216 är justerat 2020-11-30. Sista dag för eventuell överklagan är 2020-12-15.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.

Sista dag för överklagan är 2020-12-22.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

§§ 537-538 är justerade i Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll. Sammanträdesdatum 2020-11-26. 

Sista dag för överklagan 2020-12-21.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Detaljplan för Älvhög 3 m.fl., Centrala Staden, är ute på samråd till den 11 januari 2021.

Älvhög 3 med flera

Kungörelse inför samråd.pdf

Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad, är ute på granskning till och med den 16 december 2020.

Fönstersmygen 1

Underrättelse om granskning.pdf

Protokoll justerat, kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott 2020-11-24. Sista dag för överklagan är 2020-12-19.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskotts handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens samordningsutskott 2020-11-23. Sista dag för överklagan är 2020-12-19.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2020-11-20. Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2020-12-18.

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-11-19 är justerat 2020-11-25. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-12-18. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll. 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde onsdagen den 2 december klockan 08:30 i Sessionssalen.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll från 2020-11-24 med paragraf § 113 är omedelbart justerat 2020-11-24.

Sista dag för överklagan är 2020-12-18.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Protokollet hittar du i nedanstående länk

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-12-17.

Ansvarig sekterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-12-17.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens personalutskott 2020-11-18. Sista dag för överklagan är 2020-12-16.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

 

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-11-23 med paragrafer 205 är justerat 2020-11-23.

Sista dagen för eventuell överklagan 2020-12-15.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens mötesprotokoll från 2020-11-18 med paragrafer §1-10 är justerat 2020-11-23. Sista dag för överklagan 2020-12-15.

Omsorgsnämndens protokoll från 2020-11-20 med paragraf 114 är omdelbart justerat 2020-11-20. Sista dag för överklagan 2020-12-12. 

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-11-12.

Sista dag för överklagan 2020-12-14.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Omedelbar justering § 290-305 Arbetsmarknads- och socialnämndes protokoll. Sammanträdesdatum 2020-11-19.

Sista dag för överklagan 2020-12-14.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Kallelse till Utbildningsnämndens sammanträde den 24 november 2020.

Ansvarig sekreterare Ingela Näslund

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 november 2020 klockan 17:30 i Sessionssalen.

Kommunfullmäktiges webbsändning

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Omedelbar justering § 502 Arbetsmarknads- och socialnämndes sociala utskotssprotokoll. Sammanträdesdatum 2020-11-12.

Sista dag för överklagan 2020-12-07.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Omsorgsnämnden sammanträder fredagen den 20 november 2020 klockan 8:30 i Sessionssalen.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-11-11 med paragrafer 264–282 & 284–290 är justerat 2020-11-12.

Sista dagen för överklagan är 2020-12-08

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 18 november 2020.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-11-11 med paragraf 284 är justerat 2020-11-11. Sista dagen för eventuell överklagan är 2020-12-03. 

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kallelse till Utbildningsnämndens förskoleutskott den 17 november 2020.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Detaljplan för Plankan 9 med flera, etapp 2, Hojum är ute på granskning till den 23 movember 2020. 

Plankan 9 med flera, etapp 2

Underättelse om granskning.pdf

Kommunstyrelsen har den 12 oktober reviderat de allmänna lokala föreskrifterna för Överby/Innovatum. 

Lokala allmäna föreskrifter

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunsekreterare Izabel Johansson

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde onsdagen den 2 december klockan 08:30 i Sessionssalen.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats. 

Sista dag för eventuell överklagan är 2020-11-25.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Detaljplan för Kvarteret Oden, Centrala Staden, är ute på samråd till den 16 december 2020. 

Kvarteret Oden

Kungörelse inför samråd.pdf

 

Arbetsmarknads- och socialnämndes protokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-10-22.

Sista dag för överklagan 2020-11-23.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Kommunfullmäktiges presidie har idag bestämt att man kommer ställa in kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-02 på grund av de restriktioner, råd, rekommendationer som folkhälsomyndigheten har gått ut med angående Covid-19. De ärenden som skulle behandlas på kommande sammanträden kommer flyttas till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2020-10-23. Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2020-11-14.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson


Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-10-22 är justerat 2020-10-29. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-11-20. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll. 

Utbildningsnämndens protokoll från 2020-10-27 med paragraferna 95 och 97 är omedelbart justerade 2020-10-27.

Sista dag för eventuell överklagan är 2020-11-19.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-11-19.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-11-19.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-10-21 med paragrafer 244–262 är justerat 2020-10-23.

Sista dagen för överklagan är 2020-11-14. 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-10-21 med paragraf 262 är omedelbart justerat 2020-10-21. 

Sista dag för överklagan 2020-11-12.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: PYH 128
Fabrikat: Ford
Typ: BA7 Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-55

Kallelse till Utbildningsnämndens sammanträde den 27 oktober 2020.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-10-12 med paragrafer 153–176 & 178–198 är justerat 2020-10-16. Sista dagen för eventuell överklagan är 2020-11-07. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 21 oktober 2020.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde onsdag den 21 oktober klockan 08:30 i sessionssalen.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-09-22 är justerat. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-10-21.

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Detaljplan för Läkaren 1 och 3 med flera, Karlstorp, är ute på granskning till den 26 oktober 2020. 

Läkaren 1 och 3 med flera

Underrättelse om granskning.pdf

Senast granskad 2020-11-30 av Per Ivarsson