En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade.

Med justerad menas att alla justerare har undertecknat protokollet. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för hur länge ett beslut kan överklagas.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Gå till kommunens anslagstavla

Senast granskad 2024-05-06 av KLALIW