En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Omsorgsnämnden sammanträder fredagen den 21 augusti 2020 kl. 8:30
i sessionssalen.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 16:00 i Sessionssalen. 

 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Beslut om införande av eldningsförbud. Beslutet gäller från och med 2020-08-14 kl 14:00. 

Motiv till beslut: På grund av stor fara för att brand ska uppstå i  skog och mark har Trollhättans Stad beslutat om eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar hela Trollhättans kommuns geografiska område och innebär förbud för eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) Du kan elda/grilla på iordningställda eld/grillplatser samt villaträdgård. 

Beslutet i sin helhet hittas i vårt diarium med Dnr KS 2020/00357.

Läs mer om vår beredskap inför eldningsförbud och vad de olika nivåerna innebär

Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträder 2020-08-21 klockan 08.30 i sjuntorpsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts handlingar och protokoll

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 19 augusti 2020.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder 2020-08-18 klockan 13.30 i hanssonrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

Kommunrevisionen sammanträder 2020-08-19 klockan 08.30 i sessionssalen, stadshuset.

Kommunrevisionens handlingar och protokoll 

Kallelse till Utbildningsnämndens förskoleutskott den 18 augusti 2020.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk. 

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-08-06.

Sista dag för överklagan 2020-08-31.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-06-23.

Sista dag för överklagan 2020-08-17.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Protokoll från 2020-06-24 med paragraf 5 är justerat 2020-07-08. Sista dag för överklagan är 2020-07-30.

Kommunrevisionens handlingar och protokoll.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2020-06-17 med paragrafer 184-212 är justerat 2020-06-24. Sista dag för eventuell överklagan är 16 juli.

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Protokollet hittar du i länken nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2020-06-12. Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2020-07-16.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Överförmyndarnämndens mötesprotokoll från 2020-06-17 med paragrafer §1-5 är justerat 2020-06-23. Sista dag för överklagan 2020-07-15.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2020-06-16 med paragrafer 25-30 är justerat 2020-06-23. Sista dag för eventuell överklagan är 15 juli.

Kultur- och fritidnämndens handlingar och protokoll

 

Kommunfullmäktiges protokoll från 2020-06-22 med paragrafer 101–117 är justerat 2020-06-22.

Sista dagen för överklagan 2020-07-14.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Beslut om upphävande av eldningsförbud (Dnr KS 2020/00357).

På grund av ogynnsamma brandriskvärden beslutade Trollhättans Stad 2020-05-29 om införande av eldningsförbud i kommunen. Efter rekommendation från Närf och i samråd med Västra Götalands länsstyrelse finns inte längre förutsättningar för fortsatt eldningsförbud.

Tjänsteperson i beredskap beslutar att upphäva rådande eldningsförbud i Trollhättans kommun. 

Beslutet gäller från och med 2020-06-22 klockan 12:00 tills annat beslut fattas. 

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-07-13
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens protokoll från 2020-06-10 med paragrafer 146-176 är justerat 2020-06-16.

Sista dagen för överklagan är 2020-07-08

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: ANR 164
Fabrikat: Volvo
Typ: S70
Ursprunglig uppställningsplats: (Övre) Drottninggatan mittemot nr 78

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-22

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FFK 119
Fabrikat: VW Passat
Ursprunglig uppställningsplats: Myrgången

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-20

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SLN762
Fabrikat: Opel
Typ: Astra Kombi
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats på Resecentrum i Trollhättan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-21

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RXN 212
Fabrikat: Peugeot
Typ: 206
Ursprunglig uppställningsplats: Myrtuvevägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-18

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TZZ 826
Fabrikat: Audi
Typ: A4
Ursprunglig uppställningsplats: Karlstorpsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-14

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NDS351
Fabrikat: Fiat
Typ: Ducato Frankia 570TR
Ursprunglig uppställningsplats: Skrällebergsvägens 14-dagarsparkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-16

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: NDG 887
Fabrikat: Jaguar
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering
Diarienummer: Bilflytt 2020-11

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TUH 526
Fabrikat: Renault
Typ: Laguna
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 105

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-3

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CKJ 919
Fabrikat: Ford 
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Stridsbergsgatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr Bilflytt 2020-9

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTW 651
Fabrikat: Audi
Typ: A6 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Trafikplats Vittene

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-8

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: XSH 813
Fabrikat: Audi
Typ: A4 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-7

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TCT870
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5 Vector Sportcombi
Ursprunglig uppställningsplats: Kungsgatan

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-6

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TWX027
Fabrikat: Volvo
Typ: S + V70
Ursprunglig uppställningsplats: På gräsmatta vid sidan av Lexingtons fritidsgård

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-4

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: GGU 810
Fabrikat: Opel
Typ: Vivaro
Ursprunglig uppställningsplats: Norra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-1

Senast granskad 2020-08-14 av per.ivarsson@trollhattan.se