En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-01-23.

Sista dag för överklagan 2020-01-08.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Överförmyndarnämndens mötesprotokoll från möte 2020-01-22 är justerat.

Protokoll justerat 2020-01-22 § 1-5. Anslaget sätts upp 2020-01-23. Anslaget tas ned 2020-02-14

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-02-14.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-02-14.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträder 2020-01-30 klockan 08.30 i sjuntorpsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder den 21 januari klockan 15:00 i Sjuntorpsrummet.

Utbildningsnämndens protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: GGU 810
Fabrikat: Opel
Typ: Vivaro
Ursprunglig uppställningsplats: Norra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-1

Utbildningsnämndens grundskoleutskott sammanträder den 15 januari klockan 15:00.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskott sammanträder den 14 januari klockan 8:30.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Detaljplan för del av Gärdhems-Artorp 1:3 och del av Högen 1:3, är ute på granskning till och med den 28 januari 2020.

Gärdhems-Artorp

Underrättelse om granskning.pdf

Sammanträdesdatum 2019-12-11.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2020-01-11.

Ansvarig nämndssekreterare Lena Johansson

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll från möte 2019-12-18 är nu justerat.

Protokollet justerades 2019-12-18. Sista dag för eventuell överklagan är 2020-01-09.

Ansvarig för protokollet är Jeab Lindberg.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll har justerats.
Anslaget tas ned 2020-01-08.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena Andersson

Protokollet hittar du i länken nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll med paragrafer 156-160 och 164-178 har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-01-08
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §358 från 2019-12-12 är justerat.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-01-03.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena Andersson

 

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

 

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WTK 126
Fabrikat: Hyundai
Ursprunglig uppställningsplats: Stamkullevägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-00, §4427/2019

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: UGN 309
Fabrikat: Renault
Ursprunglig uppställningsplats: Bergkullevägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-00, §4428/2019

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-01-03.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens protokoll med §§ 161-163 har justerats omedelbart.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-01-03.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsen 4 december. Sista dag för eventuell överklagan är 30 december 2019.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder torsdagen den 12 december 2019 klocka 08.30 i Stadsrummet.

Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson

Handlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges protokoll från 2019-11-25 med paragrafer 254 - 282 är justerat 2019-12-06. Sista dagen för eventuell överklagan är 2020-12-29. 

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 11 december 2019 kl. 15:00 i Sjuntorpsrummet.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder den 10 december klockan 15:00 i Stenströmsrummet.

Utbildningsnämndens protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-12-27.
Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-12-27.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde tisdagen den 10 december 2019 kl. 16:00 i Åsaka-Velandarummet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Omsorgsnämndens protokoll från 2019-11-20 har justerats. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-19. 

Ansvarig nämndssekreterare Stefan Ringqvist

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-12-20.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens protokoll med § 152 har justerats omedelbart.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-12-20.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2019-11-19 med paragrafer 49-54 är justerat 2019-11-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-17. 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

 

Utbildningsnämnden sammanträder den 26 november klockan 15:00 i Sjuntorpsrummet.

Utbildningsnämndens protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 november 2019 kl. 17:30 i Sessionssalen. 

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder torsdagen den 21 november 2019 klockan 08.00 i Stadsrummet. 

Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson.

Handlingar Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges protokoll från 2019-11-04 med paragrafer 242 -253 är justerat 2019-11-15. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-08. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-11-13 med paragrafer 314 - 337 är justerat 2019-11-15. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-08. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskott sammanträder den 20 november klockan 15:00.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskott sammanträder den 19 november klockan 8:30.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 11 december 2019 kl. 15:00 i Sjuntorpsrummet.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde tisdagen den 10 december 2019 kl. 16:00 i Åsaka-Velandarummet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-11-25.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24 är justerat. 
Anslaget tas ned 2019-11-21.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena Andersson

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-11-22.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-11-22.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129).

Registreringsnummer: SDX 732
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställningsplats: Hjortmossegatan

Omsorgsnämndens protokoll från 2019-11-20 har justerats. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-19. 

Ansvarig nämndssekreterare Stefan Ringqvist

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Valnämndens protokoll från 2019-10-22 med paragrafer 20 är justerat 2019-10-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-11-18. 

Ansvarig för protokollet är Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-10-23 med paragrafer 290-313 är justerat 2019-10-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-11-18. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2019-11-19 med paragrafer 49-54 är justerat 2019-11-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-17. 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

 

Kommunfullmäktiges protokoll från 2019-11-04 med paragrafer 242 -253 är justerat 2019-11-15. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-12-08. 


Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-10-23 med paragrafer 290-313 är justerat 2019-10-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2019-11-18. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WLA 615
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: Karlstorpsvägen

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001533

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129). 


Registreringsnummer: EFO 686
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: p-huset Merkurius (Citypark)

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: oregistrerad
Fabrikat: Fiat
Typ: okänt
Ursprunglig uppställningsplats: Gärdhemsvägen mellan Gärdhemsrondellen och Hojums begravningsplats

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001460

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FNA 486
Fabrikat: Ford
Typ: Daw Focus
Ursprunglig uppställningsplats: Drottninggatan 60

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001444

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: MTC 527
Fabrikat: Mercedes-Benz
Typ: 639
Ursprunglig uppställningsplats: Dannebackens parkering
Diarienummer SBF 2019-001371

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FXE 453
Fabrikat: Volvo
Typ: S40
Ursprunglig uppställningsplats: Lextorpsvägen 985

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001367

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RMD 044
Fabrikat: Volvo
Typ: V70
Ursprunglig uppställningsplats: Edsborgs parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001314

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: EDU 977
Fabrikat: Saab
Typ: 9000
Ursprunglig uppställningsplats: Erik Carlssons parkering

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001267

Ansökan om bygglov, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07, har inkommit från KB Älvshögsborg om uppställning av airdome över 50-metersbassängen tillhörande badanläggningen inom fastigheten Älvhög 3. Airdome är ett tält i vit PVC som bärs av övertryck från ventilationsaggregat. Tältet har en bredd på 25 m, en längd på 60 m och en höjd på 9 m.

Tältet kommer att vara uppställt under perioden oktober–april så att 50-metersbassängen kan nyttjas vintertid. Under perioden maj-september kommer tältet inte vara uppställt.

Har ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 5 augusti 2019. Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se eller

Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 38 TROLLHÄTTAN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Illustration tillfälligt tält

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WDN 746
Fabrikat: Renault
Typ: Master
Ursprunglig uppställningsplats: Larmvägen

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001145

Senast granskad 2020-01-24 av Cecilia Wilson