En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Protokollet från Valnämndens sammanträde 2019-01-14 är justerat. Anslaget tas ned 2019-02-08

Valnämndens sekreterare Per Gertow

Valnämndens handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder torsdagen den 24 januari klockan13:00 i Sjuntorpsrummet.

Ansvarig nämndsekreterare: Kristina Rynvall

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kallelse till kommunstyrelsens möte den 23 januari klockan 08:30 i Sjuntorpsrummet.

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2019-01-10. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2019-01-16. Sista dag för överklagan 2019-02-07.

Ansvarig nämndssekreterare Jenny Adamsson

Utbildningsnämnden sammanträder 2019-01-22 kl 15:00 i Sjuntorpsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Protokollet från Samhällsbyggnadsnämdens sammanträde är justerat 2019-01-14. Sista dag för överklagan är 2019-02-05. 
Ansvarig nämndsekreterare: Sofia.lindstrom@trollhattan.se

§16 omedelbar justering Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts. Sammanträdesdatum 2019-01-10. 

Sista dag för eventuell överklagan är 2019-02-04.

Ansvarig utskottssekreterare är Jenny Adamsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TLL 150
Fabrikat: Mazda
Typ: 6
Ursprunglig uppställningsplats: Östra Margaretavägen mem 76

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000020

Sammanträdesdatum 2019-01-07. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll har justerats 2019-01-06. Sista dag för överklagan 2019-01-30.

Ansvarig nämndssekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-18.

Protokoll justerat 2018-12-27. Sista dag för överklagan 2019-01-18.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KEO 735
Fabrikat: Mercedes Benz
Typ: 307 D
Ursprunglig uppställningsplats: Torparegatan mittemot nr 36

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-002057

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: JHE 316
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Fox TDi
Ursprunglig uppställningsplats: Torparegatan mittemot nr 36

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-002056

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTD 270
Fabrikat: Volvo
Typ: S60
Ursprunglig uppställningsplats: Stomgårdsvägen, Ridskolans mark i Sjuntorp

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-002008

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SND 474
Fabrikat: Hyundai
Typ: Santa Fe
Ursprunglig uppställningsplats: Östra Margaretavägen mem 56

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001981

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NWS 330
Fabrikat: VW
Typ: Scirocco
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001920

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TMB 727
Fabrikat: Ford
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Eidars parkering på Humlevägen 22-26

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001840

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NXS 685
Fabrikat: Volvo
Typ: 
Ursprunglig uppställningsplats: Resecentrums parkering söder om järnvägsspåren

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001697

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: oregistrerat fordon
Fabrikat: Audi
Typ: A7
Ursprunglig uppställningsplats: Eidars parkering på Humlan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001696

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Folkets parks parkering.

Registreringsnummer: GPX 499 Fabrikat: Volvo Typ: S80 Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan 16

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001684

Senast granskad: 2019-01-18 av: Per Ivarsson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)