En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan. 

Ansökan om bygglov, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07, har inkommit från KB Älvshögsborg om uppställning av airdome över 50-metersbassängen tillhörande badanläggningen inom fastigheten Älvhög 3. Airdome är ett tält i vit PVC som bärs av övertryck från ventilationsaggregat. Tältet har en bredd på 25 m, en längd på 60 m och en höjd på 9 m.

Tältet kommer att vara uppställt under perioden oktober–april så att 50-metersbassängen kan nyttjas vintertid. Under perioden maj-september kommer tältet inte vara uppställt.

Har ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 5 augusti 2019. Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se eller

Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 38 TROLLHÄTTAN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Illustration tillfälligt tält

Sammanträdesdatum 2019-07-18. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll är justerat 2019-07-19. Sista dag för överklagan 2019-08-12.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat 2019-07-11.

Anslaget tas ner 2019-08-05.

Ansvarig utskottssekreterare är Mette Fossum

Detaljplan för Heimer 7, Strömslund, är ute på samråd till den 30 augusti 2019.

Heimer 7, Strömslund

Kungörelse.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat 2019-07-02.

Anslaget tas ner 2019-07-25.

Ansvarig utskottssekreterare är Mette Fossum

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WDN 746
Fabrikat: Renault
Typ: Master
Ursprunglig uppställningsplats: Larmvägen

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001145

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24 med paragraferna 132-164 är justerat 2019-06-26. Anslaget tas ned 2019-07-18.

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

 

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-07-19.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-19 är justerat. Anslaget tas ned 2019-07-17.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena.andersson@trollhattan.se

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

 

Ordföranden meddelade på kommunfullmäktige den 24 juni 2019, att fullmäktiges extra sammanträde den 26 augusti är INSTÄLLT.

Vid frågor kontakta Lisbeth Romo

Protokoll justerat från Kommunfullmäktiges valberedning 2019-06-24. Datum då anslaget tas ned är 2019-07-16.

Ansvarig nämndsekreterare lisbeth.romo@trollhattan.se

Handlingar och protokoll Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-006-18 är justerat. Anslaget tas ned 2019-07-16.

Anvarig nämndsekreterare: jessica.linder@trollhattan.se

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll är justerat. Protokollet justerades 2019-06-20. Sista dag för eventuell överklagan är 2019-07-12.

Ansvarig för protokollet är Carina Jansson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WLJ 828
Fabrikat: Opel
Typ: Astra
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 110

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001104

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-07-12.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2019-07-12.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Sammanträdesdatum 2019-06-12.
Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2019-07-12.
Ansvarig nämndssekreterare Lena K Johansson

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens protokoll för sammanträdet 2019-06-12, med paragrafer §190–224, har justerats 2019-06-17. Anslaget tas ned den 2018-07-09.

Ansvarig nämmdsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder måndag 24 juni klockan 13:00 i Holmsrummet i stadshuset.

Vid förhinder meddela Lisbeth Romo

Ärenden

  1. Val av lekmannarevisorer och ersättare i Grönt Bränsle Sverige AB Dnr 2019/00458
  2. Val av lekmannarevisor ersättare i Stiftelsen Innovatum Dnr 2018/00696
  3. Val av nämndemän i Vänersborgs tingsrätt mandatperiod 2020 - 2023 Dnr 2018/00694

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: OTO 903
Fabrikat: Volvo
Typ: 744-882 GL/T-PKT
Ursprunglig uppställningsplats: I strandkanten på badplatsen i Vårhaga, Sjölanda

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-001071

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: Fordon stod utan regskyltar (RCA352)
Fabrikat: Subaru
Typ: Legacy
Ursprunglig uppställningsplats: Grundbergsvägen 12

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000929

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SXG 719
Fabrikat: Citroen
Typ: C5
Ursprunglig uppställningsplats: NÄL:s personalparkering vid förlossningsavdelningen

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000848

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till närliggande plats på Djupebäcksgatan. Fordonen hindrade stadens entreprenör från att genomföra asfalteringsarbeten. Fordonen stod parkerade på parkeringsförbud.

Fordon 1:
Registreringsnummer: XEX 071
Fabrikat: Audi
Typ: A3
Ursprunglig uppställningsplats: Tingvallavägen mem 5

Fordon 2:
Registreringsnummer: WBC 295
Fabrikat: Saab
Typ: 9-3
Ursprunglig uppställnigsplats: Tingvallavägen mem 1

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SRW 191
Fabrikat: Alfa Romeo
Typ: 147
Ursprunglig uppställningsplats: Bergkullevägen (Riksbyggens parkering, Trollhättehus 12)

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000801

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TKE 386  
Fabrikat: Renault
Typ: BA  
Ursprunglig uppställningsplats: Paradisvägens parkering vid Paradisskolan

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000791

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: RKY 633
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan
Diarienummer SBF 2019-000750

Registreringsnummer: KOO 640
Fabrikat: Volvo
Typ: V50
Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan
Diarienummer SBF 2019-000747

Fordonen flyttades med anledning av att de stod parkerade utmed gata reglerad med tillfälligt parkeringsförbud och för att de utgjorde hinder för grävningsarbeten på Järnvägsgatan mellan Österlånggatan och Storgatan.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RHU 369
Fabrikat: Skoda
Typ: Pick-up
Ursprunglig uppställningsplats: Nohabgatan mem 12E

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000598

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RUY 777
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Polo
Ursprunglig uppställningsplats: Pendelparkeringen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000548

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CCS 119
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Polo
Ursprunglig uppställningsplats: Fastigheten Björkelund i Västbjörke

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000570

Senast granskad 2019-07-19 av Per Ivarsson