Sessionssalen, tom, med talarpodiet i förgrunden

Sammanträdestider

Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Trollhättans Stad.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sammanträden vår, 2024 

  Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige  17:30   26   22 20  
   13:00 29   25     17
Kommunstyrelsen  08:30 17 14 13 10 8 5
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30 31 21 20 24 27 19
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 25 21 21 18 23 19
Kultur- och fritidsnämnden 16:00   20 19 23 28 18
Omsorgsnämnden 13:30 25 22 21 25 23 13
Utbildningsnämnden 14:00 23 20 26 23 21 18
Överförmyndarnämnden 15:30 24 21 20 24 22 19

Sammanträden höst, 2024

  Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 17:30       14 25 16
  13:00     16   4  
Kommunstyrelsen 08:30     4 2, 23 13 4
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30   28 23 30 20 18
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30 - 29 19 24 21 12
Kultur- och fritidsnämnden 16:00   27 24   19 17
Omsorgsnämnden 13:00   22 19 24 21 12
Utbildningsnämnden 14:00   27 24 22 26 17
Överförmyndarnämnden 15:30   21 18 23 20 18

Sammanträden vår, 2023 

  Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige  17:30 30 27   24 22 26
   13:00     27      
Kommunstyrelsen  08:30 11, 18 15 15 12 10 7
Arbetsmarknads- och socialnämnden  13:30 4, 25 22 30 27 25 21
Samhällsbyggnadsnämnden  08:30 26 23 23 20 25 15
Kultur- och fritidsnämnden  16:00 24 21 21 25 29 13
Omsorgsnämnden  08:30 26 23 23 27 25 15
Utbildningsnämnden  14:00 24 21 28 25 23 20
Överförmyndarnämnden  15:30 25 22 22 26 17 21

Sammanträden höst, 2023

  Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 17:30       9 20 11
  13:00     11 30    
  18:00     20      
Kommunstyrelsen 08:30   30 27 18 8, 29  
Arbetsmarknads- och socialnämnden 13:30   31 20 26 23 14
Samhällsbyggnadsnämnden 08:30   24 14 19 23 14
Kultur- och fritidsnämnden 16:00   22 19   14 12
Omsorgsnämnden 08:30   24 19 26 23 14
Utbildningsnämnden 14:00   29 19 24 21 12
Överförmyndarnämnden 15:30   23 13 25 22 20

 

Relaterad information

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start. 

Webbsändning kommunfullmäktige

På radion

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Senast granskad 2024-03-21 av JENMAR