Sessionssalen, tom, med talarpodiet i förgrunden

Sammanträdestider

Här hittar du mötesdatum och tider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Trollhättans Stad.

Person
Tf Stadsdirektör Per Johansson
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Sammanträden vår, 2020 

  Tid Jan Febr Mars April Maj Juni
Kommunfullmäktige  17:30   2 27 25 22
   13:00     30      
Kommunstyrelsen  08:30 22 19  18 15 13  10
Arbetsmarknads- och socialnämnden  15:00 30  24 26 23 27  17
Samhällsbyggnadsnämnden  08:00 30 27 26 28 28 17
Kultur- och fritidsnämnden  16:00   25 24 28 26 16
Omsorgsnämnden  08:30 24 21 27 24 29 12
Utbildningsnämnden  15:00 21  25 31 28 26 16
Överförmyndarnämnden  15:30 22  19 18 15 20 17

Sammanträden höst, 2020

  Tid Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige  17:30       12 23 14
   13:00     14   2  
Kommunstyrelsen  08:30     2, 30 21 11 2
Arbetsmarknads- och socialnämnden  15:00   27  21 22 19 17
Samhällsbyggnadsnämnden  08:00   27  22 22 19 17
Kultur- och fritidsnämnden  16:00   25  21   17 15
Omsorgsnämnden  08:30   21 18 23 20 11
Utbildningsnämnden  15:00   25 22 27 24 15
Överförmyndarnämnden  15:30   19 16 21 18 16

 

Relaterad information

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Sändningen börjar 6 minuter före mötets start. 

Webbsändning kommunfullmäktige

På radion

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Senast granskad 2020-03-11 av Katarina Loodh