Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att Trollhättan ska vara en socialt, ekologiskt och tekniskt hållbar stad för kommunens invånare. Nämnden har ansvar för frågor som rör planläggning, miljö och hälsoskyddsfrågor, bygglov, parker, gator, naturmark, fastighetsbildning, mätning och kartförsörjning.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Presidium

Mikael Sundström S Tina Ivarsson MP Sofia Lindholm C
Från vänster: Ordförande Mikael Sundström (S), 1:e Vice ordförande Tina Ivarsson (MP), 2:e Vice ordförande Sofia Lindholm (C).

Nämnden består av 15 ledamöter och 7 ersättare

Handlingar och protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingar och protokoll, Miljönämnden (till och med 2018-12-31) 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden (till och med 2018-12-31)

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Vid ytterligare frågor är du välkommen att kontakta någon av nämndens sekreterare: Sofia Lindström 0520-49 74 95 eller Lena Andersson 0520-49 74 69.

Relaterad information

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast granskad 2019-01-30 av Josefin Åkesson Bengtsson