Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att Trollhättan ska vara en socialt, ekologiskt och tekniskt hållbar stad för kommunens invånare. Nämnden har ansvar för frågor som rör planläggning, miljö och hälsoskyddsfrågor, bygglov, parker, gator, naturmark, fastighetsbildning, mätning och kartförsörjning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Presidium

  Jennie Bergius Eriksson kopiera.jpg Mikael Sundstron kopiera.jpg
Från vänster: Ordförande Jennie Bergius Eriksson (M), 1:e Vice ordförande Mikael Sundström (S), 2:e Vice ordförande Torbjörn Svensson (C), bild saknas.

Nämnden består av 15 ledamöter och 7 ersättare

Sök ledamöter för Samhällsbyggnadsnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljönämnden (till och med 2018-12-31) 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden (till och med 2018-12-31)

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Relaterad information

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast granskad 2024-06-20 av KLALIW