Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att Trollhättan ska vara en socialt, ekologiskt och tekniskt hållbar stad för kommunens invånare. Nämnden har ansvar för frågor som rör planläggning, miljö och hälsoskyddsfrågor, bygglov, parker, gator, naturmark, fastighetsbildning, mätning och kartförsörjning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Presidium

Mikael Sundström S Tina Ivarsson MP Niklas Edvinsson C
Från vänster: Ordförande Mikael Sundström (S), 1:e Vice ordförande Tina Ivarsson (MP), 2:e Vice ordförande Sofia Lindholm (C).

Nämnden består av 15 ledamöter och 7 ersättare

Handlingar och protokoll, Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingar och protokoll, Miljönämnden (till och med 2018-12-31) 

Handlingar och protokoll, Byggnads- och trafiknämnden (till och med 2018-12-31)

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Relaterad information

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast granskad 2022-04-27 av REBGUS