Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänsten som gäller Individ och familjeomsorg. Förvaltningen ansvarar även för att tillgodose kommuninvånares behov av stöd för att uppnå skälig levnadsnivå.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vidare ansvarar nämnden för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd, familjerådgivning, skydd och stöd till barn, hjälp och vård till missbrukare, stöd till brottsoffer.

Konsumentrådgivning och aktivitetsansvar för ungdomar mellan 18-20 år, kommunens stöd till anhöriga och bostadslösa ingår också i nämndens ansvar.

Nämnden ansvarar för tillstånd för serveringstillstånd, receptfria läkemedel, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt spel vid rörelser med serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Presidium

 Nina Ljungqvist 

Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nina Ljungqvist (S) 

Robin Mashallah

Vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Robin Mashallah (S)

2:e vice ordförande Lars Muregård (M)

 

 

 

 

 

 

2:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Lars Muregård (M)

 

Sök ledamöter för Arbetsmarknads- och socialnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

 

Senast granskad 2021-02-05 av Cecilia Wilson