Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens huvudsakliga ansvar är arbetsmarknad och sysselsättning, socialtjänst/individ- och familjeomsorg, integration, konsumentvägledning, samt att motverka arbetslöshet i kommunen.

Person
Nämndsekreterare Jenny Adamsson 0520-49 57 32
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som bland annat handlar om stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.

Presidium

 Nina Ljungqvist MP 

Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nina Ljungqvist (S) 

Vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Robin Mashallah (S)

2:e vice ordförande Lars Muregård (M)

 

 

 

 

 

 

2:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Lars Muregård (M)

 

Sök ledamöter för Arbetsmarknads- och socialnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delegationsordning, Arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN verksamhetsplan med budget 2018

Senast granskad 2020-02-28 av Cecilia Wilson