Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för den del av socialtjänsten som gäller Individ och familjeomsorg. Förvaltningen ansvarar även för att tillgodose kommuninvånares behov av stöd för att uppnå skälig levnadsnivå.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vidare ansvarar nämnden för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd, familjerådgivning, skydd och stöd till barn, hjälp och vård till missbrukare, stöd till brottsoffer.

Konsumentrådgivning och aktivitetsansvar för ungdomar mellan 18-20 år, kommunens stöd till anhöriga och bostadslösa ingår också i nämndens ansvar.

Nämnden ansvarar för tillstånd för serveringstillstånd, receptfria läkemedel, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt spel vid rörelser med serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Presidium

  Cecilia Gustafsson kopiera.jpg Nina Ljungqvist kopiera.jpg

Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden Cecilia Gustafsson (M), vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden Nina Ljungqvist (S), 2:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden Feniks Beka (C), bild saknas.

 

Sök ledamöter för Arbetsmarknads- och socialnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

 

Händer som befinner sig på en tangentbord

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap.

Senast granskad 2024-06-20 av KLALIW