Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämndens huvudsakliga ansvar är arbetsmarknad och sysselsättning, socialtjänst/individ- och familjeomsorg, integration, konsumentvägledning, samt att motverka arbetslöshet i kommunen.

Person
NämndsekreterarePär Hellsten 0520-49 70 39
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som bland annat handlar om stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.

Presidium

Ordförande Lars-Gunnar Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Lars-Gunnar Andersson (S)

 Nina Ljungqvist MP 

Vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nina Ljungqvist (S) 

2:e vice ordförande Lars Muregård (M)

 

 

 

 

 

 

 2:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Lars Muregård (M)

Sök ledamöter för Arbetsmarknads- och socialnämnden i diariet

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdestider, samtliga enheter

Reglemete för Arbetsmarknads- och socialnämnden

Delegationsordning, Arbetsmarknads- och socialnämnden

ASN verksamhetsplan med budget 2018

Senast granskad 2019-01-23 av Cecilia Wilson