Händer som befinner sig på en tangentbord

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom Socialtjänstens säkra e-brevlåda kan du som privatperson eller verksamhet skicka in handlingar till socialtjänsten i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Handlingen kan exempelvis vara en dom, ett beslut, en kallelse, en handling till Enheten mot våld i nära relationer. 

Länk till Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Bevakning av inkommen handling sker vardagar klockan 8.00-16.30 måndag till fredag.

Orosanmälan för barn eller vuxen

Om du vill göra en orosanmälan för ett barn eller en vuxen gör du det via e-tjänsten Orosanmälan för barn eller vuxen. Det är också via denna e-tjänst som Polis registreras LOB.

Länk till Orosanmälan för barn eller vuxen

Övriga handlingar

Gäller ditt ärende ansökan om försörjningsstöd ber vi dig kontakta Enheten för socialt stöd och försörjning, Kontaktcenter 0520-49 50 00. Du som har ett pågående försörjningsstödsärende kan skicka in din återansökan via Mina sidor ASF.

När ärendet gäller personer som är i behov av hemtjänst eller funktionsnedsatta utan missbruksproblematik ska man istället vända sig till Omsorgsförvaltningens biståndsenhet.

 

Senast granskad 2022-09-12 av CECWIL