Kvinna håller om sin mamma.

Anhöriga

Den här informationen riktar sig till dig som stöttar eller vårdar en närstående men du kan också ha tappat kontakten med din närstående.

Personer
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Du kan vara anhörig till en person som har fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar och/eller har missbruks- eller beroendeproblematik eller ha spelproblem eller vara anhörig till äldre som behöver hjälp. Du kan till exempel vara make/maka, sambo, förälder, barn, syskon, granne, arbetskamrat. 

Du kanske…

  • Vill ha råd, stöd och/eller hanteringsstrategier?
  • Undrar vart du skall vända dig?
  • Vill träffa andra anhöriga?
  • Behöver kontakt med en intresseförening?
  • Behöver hjälp så att du kan få vila eller kunna uträtta egna ärenden?

Tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver.

Dragspelsspelare

Träffpunkter

Vi har träffpunkter på 15 olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Bild på entrén till Tallbacken.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Övning på den funktionsbevarande dagverksamhet på Stavregården

Dagverksamhet

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål.

Barn spelar badminton inomhus i en badmintonhall.

Föreningsregister

Är du nyfiken på föreningslivet eller vill du prova på någon idrott eller annan aktivitet?

Musslan

Musslan

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom.

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort