God man, förvaltare, förmyndare

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

God man

En god mans huvudsakliga uppgift är att vara den hjälpbehövandes ställföreträdare i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor. Godmanskap är frivilligt.
God man

God man för ensamkommande barn och ungdom

När ett barn kommer till Sverige via Migrationsverkets utredningssluss, utan förmyndare, ska omedelbart efter inskrivning på utredningsslussen eller vid ansökan om uppehållstillstånd vid polismyndigheten, anmälan om god man ske. 
God man för ensamkommande barn

Förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. En förvaltare utses om god man inte är tillräckligt. Förvaltarskap är tvingande. 
Förvaltare

Förmyndare

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna.
Förmyndare

Relaterad information

Överförmyndarnämnden

Blanketter för god man och förvaltare

Förvaltare och god man, Regeringskansliet

Föräldrabalken

Om god man på Sveriges domstolars webbplats

socialstyrelsen.se/mininsats/ - På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se får du mer information om hur du kan hjälpa ett barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar.

Senast granskad 2022-11-14 av KLALIW