Familj på promenad med hund

Familj, barn och ungdom

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Trollhättans Stad har att erbjuda för familjer med barn och unga 0-20 år.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Våra verksamheter är specialiserade på att:

 • Prata med barn.
 • Samarbeta kring barn.
 • Utveckla föräldrars förmåga.
   - Utveckla samspelsförmåga med barnet.
   - Hjälpa föräldrar att prata med varandra.
   - Hjälpa föräldrar att se och förstå barnets behov.

Verksamheterna utgår från Barnets Behov i Centrum (BBiC).

Ansökan och Anmälan

På Mottagningsgruppen görs:

 • ansökan om insats.
 • anmälan om barn far illa.

Mottagningsgruppen

Samverkan

Socialtjänsten samverkar med förskola/skola, sjukvård/psykiatri, omsorgsförvaltningen, habilitering, polis, föreningar med flera.

Rådgivning och Stöd inom Familjestöd

Annan Rådgivning och Stöd inom Trollhättans Socialtjänst

Andra verksamheter inom Familjestöd

Inte nöjd?

Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det överprövat i Förvaltningsrätten.

Överklaga beslut

 

Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

Relaterad information

Västbus

Västbus arbetar för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna i kläm mellan olika verksamheter. För att lägga fokus på barnet ska socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP, med flera, arbeta enligt Västbus riktlinjer.

Västbus webbplats

Synpunkter och klagomål

Har du något du vill klaga på eller vill du ge beröm? Du kan lämna synpunkter via kommunens synpunktshantering.

Synpunkter och klagomål

Senast granskad 2019-10-13 av Cecilia Wilson