Familj på promenad med hund

Familj, barn och ungdom

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Trollhättans Stad har att erbjuda för familjer med barn och unga 0-18 år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Våra verksamheter är specialiserade på att:

 • Prata med barn.
 • Samarbeta kring barn.
 • Utveckla föräldrars förmåga.
   - Utveckla samspelsförmåga med barnet.
   - Hjälpa föräldrar att prata med varandra.
   - Hjälpa föräldrar att se och förstå barnets behov.

Verksamheterna utgår från Barnets Behov i Centrum (BBiC).

Ansökan och Anmälan

På Mottagningsgruppen görs:

 • ansökan om insats.
 • anmälan om barn far illa.

Mottagningsgruppen

Samverkan

Socialtjänsten samverkar med förskola/skola, sjukvård/psykiatri, omsorgsförvaltningen, habilitering, polis, föreningar med flera.

Rådgivning och Stöd inom Familjestöd

Annan Rådgivning och Stöd inom Trollhättans Socialtjänst

Andra verksamheter inom Familjestöd

Inte nöjd?

Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det överprövat i Förvaltningsrätten.

Överklaga beslut

 

Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Logga servicespår med människor och pusselbitar

Servicespår

Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Senast granskad 2022-10-11 av CECWIL