Familj, barn och ungdom

Här har vi samlat information om vad socialtjänsten i Trollhättans Stad har att erbjuda för barn, unga, vuxna och för familjer med barn 0-18 år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Våra verksamheter är specialiserade på att:

Prata med barn, samarbeta kring barn och att utveckla föräldrars förmågor. 
 - Utveckla samspelsförmåga med barnet.
 - Hjälpa föräldrar att prata med varandra.
 - Hjälpa föräldrar att se och förstå barnets behov.

Vi samverkar med förskola/skola, sjukvård/psykiatri, omsorgsförvaltningen, habilitering, polis, föreningar med flera.

Kurser för barn, ungdomar och föräldrar

Du kan få stöd utan utredning eller beslut av socialsekreterare. Vi har många kurser och program för barn, ungdomar och vårdnadshavare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Läs mer om kurser du själv kan söka

Stöd till familjen

Ibland kan det uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa. Det kan vara det lilla barnet som visar stark oro, barn och ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer eller ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Läs mer om stöd och hjälp till familjen

Stöd till barn och unga

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation får det stöd, vård och det skydd som behövs.

Läs mer om stöd och hjälp som finns

Orolig för dig själv eller någon i din närhet? 

Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för ansökan om insats eller anmälan om oro för barn.

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag. Vi finns för att hjälpa och stötta dig!

Mottagningsgruppen

 

Inte nöjd?

Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det överprövat i Förvaltningsrätten.

Överklaga beslut

 
Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Relaterad information

Annan Rådgivning och Stöd inom Trollhättans Socialtjänst

Barnahus Fyrbodal

Konsumentvägledning

Enheten mot våld i nära relation

Familjehemsgruppen


Annan rådgivning och stöd 

Barnavårdscentralen (BVC)

BVC erbjuder nyblivna föräldrar utbildning och stöd individuellt eller i grupp

Du hittar din närmaste BVC på Vårdguiden 1177

Föräldratelefonen, MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
Öppet 10-15.

020-85 20 00

Föräldratelefonen, MIND

BRIS

Telefon till Bris: 116 111

Länkar till Bris:

Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl

Telefon: 020-786 786

Socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webbplats Mininsats får du information om hur du kan hjälpa ett barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar.

mininsats.se

Svenska kyrkan i Trollhättan

Svenska kyrkan erbjuder olika former av stöd och verksamheter. Läs mer på kyrkans hemsida: Svenska kyrkan i Trollhättan

Senast granskad 2024-06-17 av ANDGLE