Familj på promenad med hund

Familj, barn och ungdom

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Trollhättans Stad har att erbjuda för familjer med barn och unga 0-18 år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Våra verksamheter är specialiserade på att:

 • Prata med barn.
 • Samarbeta kring barn.
 • Utveckla föräldrars förmåga.
   - Utveckla samspelsförmåga med barnet.
   - Hjälpa föräldrar att prata med varandra.
   - Hjälpa föräldrar att se och förstå barnets behov.

Verksamheterna utgår från Barnets Behov i Centrum (BBiC).

Ansökan och Anmälan

På Mottagningsgruppen görs:

 • ansökan om insats.
 • anmälan om barn far illa.

Mottagningsgruppen

Samverkan

Socialtjänsten samverkar med förskola/skola, sjukvård/psykiatri, omsorgsförvaltningen, habilitering, polis, föreningar med flera.

Rådgivning och Stöd inom Familjestöd

Annan Rådgivning och Stöd inom Trollhättans Socialtjänst

Andra verksamheter inom Familjestöd

Inte nöjd?

Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det överprövat i Förvaltningsrätten.

Överklaga beslut

 

Stöd till ditt barn, din familj eller till dig

Ibland kan livet vara utmanande. I Familjehuset kan vi erbjuda hjälp direkt till dig eller ditt barn utan utredning av socialsekreterare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Stöd till barn och ungdomar

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten.

Senast granskad 2024-02-21 av ANDGLE