Stöd till familjen

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Ibland kan det ändå uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa. Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, barn och ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer inom eller utanför familjen till ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Elevhälsa

Har du barn i förskola eller skola kan du vända dig till skolans Elevhälsoteam. Där finns rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägsledare, skolläkare och skolsköterska.

Elevhälsan

Ansökan och Anmälan

Kontakta Socialtjänstens Mottagningsgrupp för:

  • Ansökan om insats eller
  • Anmälan om oro för barn.

Mottagningsgruppen

Vad är Familjestöd?

Familjestöd är en del av socialtjänsten i Trollhättans Stad. Familjestöd vänder sig till familjer med barn och unga 0-20 år.

Annan Rådgivning och Stöd inom Trollhättans Socialtjänst

Samtalsmottagningen Kraften

Barnahus Fyrbodal

Konsumentvägledning

Enheten mot våld i nära relation

Andra verksamheter inom Familjestöd

Familjehemsgruppen

Utredningsgruppen Barn & Unga

Bild på fyra barn och en vuxen som sitter och läsa sagor på en filt i grönt gräs.

Skilda Världar

Skilda Världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar.

Familjecentrum - Öppen förskola och föräldraskapsstöd

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-6 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Relaterad information

BRIS - För vuxna om barn

1177 om barn och föräldrar

mininsats.se - På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se får du mer information om hur du kan hjälpa ett barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar.

Senast granskad 2023-08-10 av ANDGLE