Stöd till familjen

Föräldrar önskar alltid det bästa för sina barn och vill att de ska få växa upp under trygga förhållanden. Ibland kan det ändå uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa. Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, barn och ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer inom eller utanför familjen till ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vår uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser.

Elevhälsa

Har du barn i förskola eller skola kan du vända dig till skolans Elevhälsoteam. Där finns rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, studie- och yrkesvägsledare, skolläkare och skolsköterska.

Elevhälsan

Ansökan och Anmälan

Kontakta Socialtjänstens Mottagningsgrupp för:

 • Ansökan om insats eller
 • Anmälan om oro för barn.

Mottagningsgruppen

Vad är Familjestöd?

Familjestöd är en del av socialtjänsten i Trollhättans Stad. Familjestöd vänder sig till familjer med barn och unga 0-20 år.

Kontakt familj, barn & ungdom

Annan Rådgivning och Stöd inom Trollhättans Socialtjänst

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen

Barnahuset

Konsumentvägledning

Enheten mot våld i nära relation

Andra verksamheter inom Familjestöd

Familjehemsgruppen

Utredningsgruppen Barn & Unga

Verksamheter - Rådgivning och Stöd till familjen

 • Café Qul

  Café Qul bildades 1996 och är för oss mammor som fått våra barn omhändertagna. Café Qul
 • Familjehuset

  På Strömgatan 8 (före detta Oscarskolan) finns nu flera av våra verksamheter samlade under ett tak. Här hittar du Familjerådgivningen, Familjeteamet, Nätverk i centrum, Fältenheten, Hemmalaget och SMUB - Stödmottagning för unga brottsutsatta. Familjehuset
 • Familjerådgivningen

  Familjerådgivningen ger professionell samtalshjälp till par och familjer i kris och samlevnadssvårigheter. Familjerådgivningen
 • Familjerätten

  Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap. Familjerätten
 • Familjeteamet

  Ibland fungerar inte livet som man vill. Du som behöver prata med någon om din situation och få råd och stöd kan kontakta Familjeteamet. Familjeteamet
 • Fältenheten

  Fältenheten för ungdomar 13-20 år, föräldrar och andra vuxna. Fältenheten
 • Hemmalaget

  Till Hemmalaget vänder du dig när du som förälder är orolig att din tonåring prövat eller prövar droger eller när du som är tonåring behöver hitta en väg utan droger. Hemmalaget
 • Kortbo

  För ungdomar som under en kortare tid behöver annat boende. Kortbo har 5 platser för ungdomar mellan 14 och 20 år. På Kortbo finns välutbildad personal som arbetar dygnet runt. Kortbo
 • Nätverk i centrum

  Hit kan föräldrar vända sig för att få stöd i sin föräldraroll och få svar på alltifrån enkla frågor till hjälp med mer komplexa bekymmer. Nätverk i Centrum sätter lösningen i centrum och arbetar för att stärka föräldraskapet. Nätverk i centrum
 • Nätverkslaget

  När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Då kan det vara bra att träffas. Du som vill ha hjälp att samla viktiga personer i ditt liv, familj, släkt, vänner eller andra, för att hitta lösningar kan kontakta Nätverkslaget. Nätverkslaget
 • Resursforum Barn & Unga

  I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Stridbergs särskilda undervisningsgrupp, Fältenheten, Kortbo, Hemmalaget, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget. Resursforum Barn & Unga
 • Rådgivningen Oscar

  Om du har frågor och funderingar runt droger och alkohol kan du besöka Rådgivningen Oscar, Familjehuset Norra ingången, tisdagar mellan 17.00 och 20.00. Rådgivningen Oscar
 • Servicespår

  Vi erbjuder servicespår för både barn & ungdom och föräldrar. Servicespår
 • Trollhättans Sociala insatsgrupp

  En social insatsgrupp är en grupp vuxna som är, eller skulle kunna bli, betydelsefulla för ungdomen. Skola, fritidsgården, fältsekreterare och den lokala områdespolisen finns alltid med i den sociala insatsgruppen. Trollhättans Sociala insatsgrupp

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-7 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Relaterad information

BRIS - För vuxna om barn

1177 om barn och föräldrar

mininsats.se - På Socialstyrelsens webbplats mininsats.se får du mer information om hur du kan hjälpa ett barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar.

Senast granskad: 2018-01-18 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)