Stöd till familjen

Ibland kan det uppstå situationer som familjen behöver hjälp för att lösa. Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, barn och ungdom som kommer i svåra konfliktsituationer inom eller utanför familjen till ungdomar som får problem med droger och kriminalitet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser. Familjestöd är en del av socialtjänsten i Trollhättans Stad. Vi vänder oss till familjer med barn och unga 0-20 år.

Här hittar du stöd till dig som förälder

 

Kurser för barn, ungdomar och föräldrar

Du kan få stöd utan utredning eller beslut av socialsekreterare. Vi har många kurser och program för barn, ungdomar och vårdnadshavare. Ni träffas upp till fem gånger och ingen dokumentation förs.

Läs mer om kurser du själv kan söka

Familjehuset

Familjehuset är till för familjer som behöver stöd på olika sätt. Vi hjälper föräldrar som är oroliga för sina barn, barn som är oroliga för sina föräldrar och föräldrar som har svårt att komma överens.

Familjehuset

liten flicka läser bok och skrattar

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-7 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

Familjecentrum

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 10 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Fältenheten

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp till par, föräldrar och familjer i kris- och samlevnadsfrågor i Trollhättan och Lilla Edet. Vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess.

Familjerådgivningen

Nätverksmöten

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, bryr sig och har idéer om olika lösningar. Då kan det vara bra att träffas. Vi hjälper dig att samla viktiga personer i ditt liv, för att hitta lösningar!

Läs mer om Nätverksmöten

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för föräldraskap, adoptions- och namnärenden.

Läs mer om Familjerätten

Stöd till anhörig eller närstående

Behöver du stöd eller hjälp med något kring en anhörig eller närstående kan vårt anhörigstöd hjälpa dig.

Stöd till anhörig eller närstående

Samtalsmottagningen Kraften

Kraften erbjuder råd och stöd till dig som vill göra en förändring kring alkohol, narkotika och spelproblem. Kraften vänder sig även till dig som är anhörig och som känner oro för någon i din närhet med dessa bekymmer.

Samtalsmottagningen Kraften

kvinna sitter på filt, fikar med kanelbulle och kaffe

Café Qul

Café Qul bildades 1996 och är för mammor som fått sina barn omhändertagna. Gruppen träffas en gång per vecka och fikar, utbyter erfarenheter och ger varandra stöd. Prata med din socialsekreterare om du vill veta mer.

 

Orolig för dig själv eller någon i din närhet? 

Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för ansökan om insats eller anmälan om oro för barn.

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag. Vi finns för att hjälpa och stötta dig!

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2024-05-31 av ANDGLE