Två små tjejer åker skridskor i ishallen

Vårdnad, boende, umgänge

Till Familjerätten kan du som förälder vända dig för att få råd och hjälp bland annat när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.

Verksamhet

Familjerätten

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föräldrar som är överens och avtal

Föräldrar som är överens kan teckna ett avtal om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen på Familjerätten.

Avtal skrivs ofta efter att föräldrarna kommit överens genom Samarbetssamtal hos Familjerätten.

Läs mer om Samarbetssamtal

Avtalet är juridiskt bindande och har samma juridiska värde som en dom i Tingsrätten. Om avtalet bryts kan du vända dig till Tingsrätten och begära verkställighet. Tingsrätten kan då förelägga om till exempel medling eller vite om avtalet inte följs.

När föräldrar inte är överens

När föräldrar inte kommer överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen, kan man vända sig till Tingsrätten. Tingsrätten begär då oftast att Familjerätten ska utreda vad som är bäst för barnet.

Familjerätten erbjuder Rådgivning och Samarbetssamtal som kan leda till att ni kommer överens.

Läs mer om Samarbetssamtal

Informationssamtal

Efter den 1 mars 2022 kan tingsrätten endast ta upp en stämning om barns vårdnad, boende eller umgänge om föräldrar först gått på informationssamtal hos familjerätten. Familjerätten kommer erbjuda informationssamtal från den 1 januari 2022. Efter genomfört informationssamtal får man ett intyg att visa upp för Tingsrätten.

Kontakta familjerätten för mer information.

Utredningen om vårdnad, boende och umgänge

Vid en utredning möter socialsekreterare från Familjerätten er föräldrar både gemensamt och var för sig. En del möten sker hemma hos respektive förälder med barnet närvarande. Vi talar med barnet om barnet har tillräcklig mognad och vi bedömer att det är till nytta för barnet.

Ni föräldrar kan när som helst begära att utredningen ska vila om ni vill försöka komma överens genom samarbetssamtal hos Familjerätten.

Utredningen bör ta högst fyra månader.

Vad utredningen ska beskriva

Utredningen ska visa hur barnets behov av grundläggande omsorg möts upp av er föräldrar och hur er konflikt påverkar barnet. Det handlar bland annat om när barnet ska till mamma respektive pappa, hur du pratar om den andre föräldern med barnet, hur du bemöter barnets känslor om exempelvis den andre föräldern. Hur du förklarar för barnet varför ni bråkar.

Det kan handla om uppgifter som rör upp mycket känslor. Ju bättre du som förälder hanterar situationen, desto enklare blir det för ert barn att klara av er konflikt.

Information från andra om barnet

Vi pratar också med människor som i sitt arbete kommer i kontakt med barnet exempelvis förskola, skola, sjukvård och eventuella nya partners. Registerutdrag från socialtjänst och polis tas in. All information vi får in lämnas till båda föräldrarna och barnet utifrån ålder och lämplighet.

Bedömning utifrån barnets behov av sina föräldrar

Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan sina föräldrar, inte heller bestämma var det ska bo eller hur mycket det ska träffa sin mamma eller pappa. Det är barnets behov som bedöms.

Utredningen avslutas med socialsekreterarens bedömning som beskriver hur föräldrarnas konflikt påverkar och kan komma att påverka barnet i framtiden.

Läsa utredningen och kommentera den

Föräldrarna och barnet, utifrån ålder och lämplighet, ska ta del av utredningen. Era eventuella kommentarer läggs till utredningen och skickas sedan till Tingsrätten. 

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 55 53
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30.

E-post: familjeratt@trollhattan.se

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar behöver hjälp att komma överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till Familjerätten för Samarbetssamtal.

Ordförklaringar

Förklaring av begreppen vårdnadshavare, gemensam vårdnad, enskild vårdnad, umgänge och boende.

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Namnärende

Information till dig som är ensam vårdnadshavare och vill byta efternamn på barnet.

Senast granskad 2021-11-17 av CECWIL