Adoption

Familjerättsenheten ansvarar för alla utredningar som gäller adoption.

Person
Familjerätten 0520-49 55 53 Säkrast måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00, onsdag 13.00-14.30
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Internationell adoption

Krav:

  • Medgivande från din/er hemkommun.
  • Ha genomgått, av kommunen hänvisad, föräldrautbildning
  • 18 år.
  • Gifta, sammanboende eller ensamstående.

Har du/ni tankar på att adoptera kan ni kontakta kommunens familjerättsenhet för ett informationssamtal.

För föräldrautbildning hänvisar vi till Folkuniversitetet i Göteborg.

Folkuniversitetet i Göteborg

Nationell adoption

Krav:

  • 18 år.
  • Gifta, sammanboende eller ensamstående.

Om du/ni önskar adoptera ett för er redan känt barn är det till tingsrätten du vänder dig med ansökan. Det kan till exempel gälla om du vill adoptera din partners barn. Tingsrätten kommer då att begära en utredning från familjerätten innan tingsrätten fattar beslut.

Ytterligare information om medgivande och adoption finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

 

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en bra

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap.

Senast granskad 2019-01-14 av Cecilia Wilson