En backe med gräs

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. Här kan du som företräder dödsboet få mer information.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Vita rosor i närbild

Begravning

Vid dödsfall hänvisas till begravningsbyrå som väljs enskilt.

Kulle

Begravningshjälp

Om det i dödsboet inte finns tillräckliga tillgångar för att betala begravningen kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen.

Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan ska göras om dödsboets tillgångar bara täcker kostnader i samband med begravningen.

Vit ros

Begravning av smådjur

Begravningsplatsen för smådjur är avsedd för våra vanligaste husdjur. Där kan du få ditt djur gravsatt och du kan pryda graven med blommor eller en gravvård. Platsen ligger i stadsdelen Sylte.

Bouppteckning

Bouppteckning är det tillfälle då de personer som har rätt till arv träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen.

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL