En rullator står utanför en trappa vid ett bostadshus

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Bostadsanpassning 

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om att få bidrag till att anpassa din bostad. Du kan behöva anpassa din bostad för att till exempel ta dig in och ut ur bostaden. Anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Du kan få hjälp att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Bostadsanpassningsbidrag

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel innebär för många ett självständigare liv. En rullator kan göra det lättare att gå. En duschbräda kan göra att du själv klarar - och vågar - duscha.

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare eller rehabmottagning i Primärvården. Har du kommunal hemsjukvård eller bor i kommunens särskilda boende kan du även se vidare information under rehabilitering.

Rehabilitering inom Trollhättans Stad

Relaterad information

Hitta din närmaste rehabmottagning inom vårdval rehab, eller läs mer om hjälpmedel på 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden

Senast granskad 2020-08-19 av Katarina Loodh