Äldre kvinna sitter i en fåtölj medan en hemtjänstpersonal tar blodtryck på henne.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Trollhättans Stad erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i eget boende så länge som möjligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Senast granskad 2020-07-01 av jonathan.hjort@trollhattan.se