Närbild på två händer - en äldre och en yngre håller varandra i händerna

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna leva ett bra liv.

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stad erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma, i eget boende, så länge som möjligt.
Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Undersköterska ger vård till en kvinna i hennes hem.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Senast granskad 2017-10-24 av Jonathan Hjort