Bild på ett trygghetslarm

Trygghetslarm

För att du som bor i ordinärt boende ska känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp.

Person
Larmexpeditionen 0520-495155
Enhet Filialen Tallbacken Lasarettsvägen 15 461 52 Trollhättan

Det här kan du få hjälp med

Trygghetslarm är till för dig som har behov av att komma i kontakt med hemtjänstpersonal vid plötsligt uppkomna och nödvändiga omsorgsbehov.

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Trygghetslarmet ersätter inte telefonnumret 112 vid akut behov av räddningstjänst eller sjukvård.

Så här fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad. Du behöver ingen analog telefon eller något telefonabonnemang för att trygghetslarmet ska fungera. 

När du trycker på larmknappen når du en larmcentral. Vid behov, kontaktar de hemtjänstpersonal som hjälper dig.

Så här ansöker du om trygghetslarm

Du som vill ansöka om trygghetslarm gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan

Blankett för ansökan

Information om ansökan

Avgifter för trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 330 kronor i månaden.

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort