Bild på ett trygghetslarm och en larmklocka

Trygghetslarm

För att du som bor i ordinärt boende ska känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp.

Person
Larmexpeditionen 0520-495155
Enhet Filialen Tallbacken Lasarettsvägen 15 461 52 Trollhättan

Det här kan du få hjälp med

Trygghetslarm är till för dig som har behov av att komma i kontakt med hemtjänstpersonal vid plötsligt uppkomna och nödvändiga omsorgsbehov. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Trygghetslarmet ersätter inte telefonnumret 112 vid akut behov av räddningstjänst eller sjukvård.

Så här fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad. Du behöver ingen analog telefon eller något telefonabonnemang för att trygghetslarmet ska fungera. 

När du trycker på larmknappen når du en larmcentral. Vid behov, kontaktar de hemtjänstpersonal som hjälper dig.

Ansökan om trygghetslarm

Senast granskad 2020-07-01 av jonathan.hjort@trollhattan.se