En äldre dam på promenad med en rullator tillsammans med en yngre kvinna som går bredvid på gångvägen.

Hemtjänst

För dig som har behov av hjälp i ditt hem erbjuder Trollhättans Stad olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i ordinärt boende så länge som möjligt. En av dessa stödformer är hemtjänst.

Det här kan du få hjälp med

Du kan få hjälp med exempelvis inköp, tvättning, städning, matleverans och personlig omvårdnad. Du kan även få hjälp på kvällar och nätter. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm. Trygghetslarm är till för dig som har behov av att komma i kontakt med hemtjänstpersonal vid plötsligt uppkomna och nödvändiga omsorgsbehov. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Ansök om hemtjänst

Enheten för hemtagning

Enheten för hemtagning vänder sig till dig som har nya eller förändrade behov av hemtjänst efter en sjukhusvistelse. Arbetet utförs av en särskild hemtjänstgrupp i ditt hem. De hjälper dig mellan en till tio dagar. Sedan tas ansvaret över av hemtjänsten i området där du bor.

I enheten för hemtagning arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare.

Senast granskad 2020-06-23 av jonathan.hjort@trollhattan.se