Bild på en äldre persons hand som håller om kanten på en säng.

Fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn innebär att nattpersonal tittar till dig genom en kamera via en dator på sin arbetsplats.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Fjärrtillsyn är en möjlighet för dig som behöver tillsyn på natten, men som inte vill att personalen ska komma när du sover. Antingen för att din nattsömn blir störd eller för att du känner dig otrygg med vetskapen om att det kommer in någon i ditt hem. Fjärrtillsyn innebär att nattpersonal istället tittar till dig genom en kamera via en dator på sin arbetsplats.

Fjärrtillsyn passar dig som

  •  Behöver tillsyn på natten
  •  Är lättväckt
  • Inte vill att någon annan person ska komma in i bostaden när du sover

Tillsynen sker på natten den tid som ni kommit överens om men kan variera upp till 30 min före eller efter överenskommet klockslag. Personalen vidtar de åtgärder som ni kommit överens om ifall du inte ligger i sängen eller finns i sovrummet.

På natten, när kameran är aktiv, lyser en liten lampa med fast grönt sken. När vi gör tillsynen blinkar den gröna lampan. Kameran spelar inte in eller sparar några bilder och den är inte aktiv under dagtid. Du lånar den utan kostnad. Insatsen ingår i din hemtjänstavgift.

Så här ansöker du om fjärrtillsyn

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort