Missbruk och kriminalitet

Har du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel ? Eller lever ett kriminellt liv som är svårt att ta sig ur? Sök hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Upplever du att du själv eller någon närstående har problem med alkohol, narkotika, spel, beroendeframkallande medel eller annat missbruk är du välkommen att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vi arbetar med personer från 18 år och uppåt som har någon form av missbruksproblem, även i kombination med psykisk ohälsa och/eller sociala problem. Trollhättans Stad erbjuder många väl fungerande insatser, så kallade hemmaplanlösningar, för den enskilde. En insats kan man få genom att kontakta Vuxen- och beroendestöd.

Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd

Utredningsgruppen Vuxen- och Beroendestöd

Utredningsgruppen Vuxen- och beroendestöd ger råd och stöd, ansökningar och anmälningar utreds och beslut fattas om behandlingsinsatser. Ibland behövs en mer omfattande utredning av just din livssituation för att du ska kunna få rätt hjälp.

Vuxenstödsteamet, VST

En behandlingssekreterare från Vuxenstödsteamet erbjuder samtal och annan form av psykosocialt stöd, efter utredning hos socialsekreterare. Stödet är av rådgivande, motiverande och behandlande karaktär.

Vi samverkar

Vi samverkar med andra myndigheter, vårdgivare och organisationer för att du ska få rätt hjälp.

Missbruk kan leda till mer eller mindre akuta problem. Efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren Fyrbodal 0522-69 74 44.

Mer information om Socialjouren.

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag. Vi finns för att hjälpa och stötta dig!

Mottagningsgruppen

Samtalsmottagningen Kraften

Kraften erbjuder råd och stöd till dig som vill göra en förändring kring alkohol, narkotika och spelproblem. Kraften vänder sig även till dig som är anhörig och som känner oro för någon i din närhet med dessa bekymmer.

Samtalsmottagningen Kraften

Fältenheten

Fältenheten är för dig som är mellan 10 och 18 år, föräldrar och andra vuxna. Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Fältenheten

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen erbjuder professionell samtalshjälp till par, föräldrar och familjer i kris- och samlevnadsfrågor i Trollhättan och Lilla Edet. Vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess.

Familjerådgivningen

Musslan - Gruppverksamhet för barn och unga

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom. Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Trollhättan och socialtjänsten.

Läs mer om Musslan

Våld i nära relationer

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Du kan vara anonym, inga avgifter tas ut, inget registreras eller journalförs. Hos oss får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. Vi erbjuder även skyddat boende vid behov.

Alla har rätt till ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Senast granskad 2024-04-15 av ANDGLE