Skogsstig, solen letar sig igenom de ljusgröna bladverket

Missbruk

Har Du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan Du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Upplever du att du själv eller någon närstående har problem med alkohol, narkotika, spel, beroendeframkallande medel eller annat missbruk är du välkommen att kontakta verksamhetsområdet Beroendestöd. Vi arbetar med personer från 20 år (Pilen från 18 år)och uppåt som har någon form av missbruksproblem, även i kombination med psykisk ohälsa och/eller sociala problem. Trollhättans Stad erbjuder många väl fungerande insatser, så kallade hemmaplanlösningar, för den enskilde. En insats kan man få genom att kontakta Beroendestöd.

Verksamhetsområde Beroendestöd

Utredningsenheten

Utredningsenheten ger råd och stöd, ansökningar och anmälningar utreds och beslut fattas om behandlingsinsatser. Ibland behövs en mer omfattande utredning av just din livssituation för att du ska kunna få rätt hjälp.

Beroendestödsteamet, BST

En behandlingssekreterare från beroendestödsteamet erbjuder samtal enskilt eller i grupp, efter utredning hos socialsekreterare. Vi erbjuder rådgivande, motiverande och behandlande samtal. Vi erbjuder olika sorters gruppaktiviteter.

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen vänder sig till unga vuxna (18 år och uppåt) och vuxna personer samt deras anhöriga. Pilen erbjuder samtal i form av nykterhets- och drogfrihetsstödjande samtal, anhörigstödjande samtal samt samtal för de som har behov av förändringssamtal gällande spel om pengar.

Varje termin startar Pilen även anhörigstödsgrupper. Utöver dessa insatser kan även annat stöd utformas, exempelvis familjesamtal och parsamtal.

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen

Vi samverkar

Vi samverkar med andra myndigheter, vårdgivare och organisationer för att du ska få rätt hjälp.

Missbruk kan leda till mer eller mindre akuta problem och efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren Fyrbodal 0522-69 74 44.

Mer information om Socialjouren.

Mer information

Fjäril på blomma

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Logotyp HBTQ-certifiering

HBTQ-certifierade verksamheter

Familjerätten, Enheten mot våld i nära relationer, Familjerådgivningen, Beroendestödsteamet, Alkohol- och drogrådgivningen Pilen och Fältenheten är HBTQ-certifierade verksamheter.

Bilder på olika människosiluetter

Drogförebyggande samordnare

I Trollhättan finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Senast granskad 2019-09-11 av Cecilia Wilson